Personeelsverzekeringen

 

Conference successWat we doen

Pensioen- en andere personeelsverzekeringen leveren een belangrijke bijdrage aan het arbeidsvoorwaardenpakket van uw medewerkers.
Wij adviseren over inrichten of verlengen van uw collectieve regelingen op dit gebied.

Daarnaast beheren wij deze regelingen. Beheer houdt in dat wij:

  • • mutaties kunnen verwerken (in- en uitdiensttreding, huwelijk, echtscheiding etc.)
    • betalingen aan verzekeraars controleren
    • juridische documenten van verzekeraars checken op juistheid en volledigheid


Pensioen

Pensioen is de bekendste verzekerde arbeidsvoorwaarde en misschien ook wel de meest ondergewaardeerde. Voor uw medewerkers van groot belang omdat oudedagspensioen moet voorzien in het inkomen gedurende een periode van ruwweg een derde deel van iemands leven.  Bij het overlijden van een medewerker beslaat  een nabestaandenpensioen ten behoeve van zijn of haar partner natuurlijk nog een veel langere periode.

Eenvoudige uitleg

Pensioen heeft de naam heel ingewikkeld te zijn. Onze stelling is dat je, om pensioen goed uit te kunnen leggen, moet snappen hoe pensioen werkt. Wij begrijpen heel goed hoe pensioen werkt en kunnen het heel simpel uitleggen. Aan u en aan uw medewerkers. Zodat u weet waar u in investeert en de medewerkers uw investering in het pensioen waarderen. Lees hier meer over pensioenen.

Medewerkers ziek of zelfs arbeidsongeschikt

Natuurlijk kunnen medewerkers voor korte of langere periode ziek worden. Daarbij loopt u als werkgever een financieel risico, want u heeft de verplichting gedurende 2 jaar salaris door te betalen indien één van uw medewerkers ziek is. Maar ook uw medewerkers lopen een financieel risico als zij na een periode van 24 maanden nog steeds ziek zijn en dus formeel ‘arbeidsongeschikt’ verklaard worden. Zowel uw financiële risico als medewerkers ziek worden als het financiële risico dat medewerkers lopen als zij arbeidsongeschikt worden kunnen wij inzichtelijk maken. We kunnen ook de verzekeringsoplossingen laten zien waarmee deze risico’s geheel of gedeeltelijk kunnen worden afgedekt. Zodat u in uw eigen belang en in het belang van uw medewerkers de juiste afwegingen kunt maken.

Neem direct contact op of bel 030 – 2326324