Ernstig ongeval op bedrijventerrein. Geen dekking, of toch …

Waarom het zo belangrijk is om bijgestaan te worden door onze schadebehandelaar. Ernstig ongeval ZZP-er op bedrijventerrein opdrachtgever. Schade in eerste instantie niet gedekt.

Wat is er gebeurd?
Willem is een ZZP-er en werkt al vele jaren bij een containerbedrijf in Noord Brabant om onder andere het rijdende materiaal te onderhouden. Tijdens herstelwerkzaamheden aan een grote heftruck valt een groot metalen framewerk van de haak van de heftruck, bovenop Willem. In het ziekenhuis wordt ernstig blijvend letsel geconstateerd. Willem wil zijn schade (smartengeld, inkomstenderving) vergoed krijgen door het containerbedrijf. Op ons advies wordt zijn rechtsbijstandsverzekeraar ingeschakeld om het containerbedrijf aansprakelijk te stellen.

Geen schadevergoeding en geen aansprakelijkheid
De rechtsbijstandsverzekeraar ziet geen mogelijkheden om de schade te kunnen verhalen en de verzekeraar van het containerbedrijf erkent ook geen aansprakelijkheid.

Bezwaar gemaakt door Van Luin
Als schadebehandelaar bij Van Luin, maak ik meerdere malen per jaar formeel bezwaar tegen de gang van zaken. Mij was onder andere opgevallen dat de heftruck niet gecertificeerd en gekeurd was. Het gebrek aan de heftruck werd snel weggemoffeld door het containerbedrijf. Het technisch onderzoek naar het defect bleek te zijn gedaan door een bureau in opdracht van de verzekeraar van het containerbedrijf.

Voor mij voldoende reden om het er niet bij te laten zitten. Na aandringen krijg ik de rechtsbijstandsverzekeraar zover dat hij de afwikkeling van deze schade laat toetsen door een door ons aangewezen Letselschade advocaat.

Beoordeling advocaat
De advocaat beoordeelt deze zaak en trekt al snel een heldere conclusie:

  1. De aansprakelijkstelling die door de rechtsbijstandsverzekeraar is verstuurd, is summier en onduidelijk
  2. Hij verwacht dat de kans op het verhalen van de schade groot is
  3. De rechtsbijstandsverzekeraar stemt in met een technisch onderzoek uitgevoerd in opdracht van de verzekeraar van de tegenpartij. Een doodzonde volgens de advocaat.
  4. Een letselschadeslachtoffer heeft altijd recht op een doortastende belangenbehartiging, maar in deze zaak is de noodzaak daarvan nog eens extra duidelijk.

Toch erkennen van aansprakelijkheid
Uiteindelijk stuurt de advocaat een duidelijke en goed onderbouwde aansprakelijkstelling aan de verzekeraar van het containerbedrijf. Hij refereert hierbij aan een arrest van de Hoge Raad (Davelaar/Allspan). De verzekeraar van het containerbedrijf laat deze aansprakelijkstelling beoordelen door een groot advocatenkantoor. Ruim 26 maanden na het ongeval krijgt Willem een positief bericht. Het containerbedrijf is aansprakelijk voor deze schade en de verzekeraar moet de schade betalen. Tijdens mijn vakantie word ik gebeld door mijn collega, dat de aansprakelijkheid is erkend. Vanuit Italië bel ik met een geëmotioneerde maar opgeluchte Willem.

Schade betaald
Uiteindelijk wordt de letselschade en inkomstenderving vastgesteld en ontvangt Willem een zeer grote schadevergoeding. Ondanks het blijvende letsel is Willem opgelucht dat het financieel is opgelost. Als dank voor mijn volharding ontving ik van Willem en zijn vrouw een prachtig bloemstuk.

Wilfred van Schaik
wilfred@vanluin.nl