Het Tulpenfonds: Een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ZZP’ers

Naast advies voor werkgevers op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers, adviseren wij ook zelfstandig ondernemers hierover. Zeker als je net voor jezelf begonnen bent en nog geen of nog niet voldoende vermogen hebt opgebouwd, is het afdekken van het risico van arbeidsongeschiktheid heel belangrijk.

Een AOV wordt gezien door de AFM (Autoriteit Financiële Markten) als een complex product. Dat houdt in dat het niet zomaar “verkocht” mag worden, maar dat voor het afsluiten van een AOV een goed advies belangrijk én nodig is. Een goed advies kan je, naar de mening van de AFM, alleen maar geven als je de volgende stappen doorloopt én vastlegt:

  • Inventarisatie;
  • Analyse en advies;
  • Vergelijken verzekeraars en voorwaarden;
  • Afsluiten ofwel implementatie en onderhoud (beheer).

Wij adviseren al meer dan 10 jaar op deze wijze. Zo heeft de AFM een onderzoek gedaan naar AOV-adviezen van zelfstandig adviseurs, banken en verzekeraars. Er is in 2015 een rapport van de AFM uitgekomen waarin naar voren kwam dat maar 5% van de adviseurs een kloppend en zorgvuldig AOV-advies gaf. Wij zaten toen al bij die 5%!

Wij kijken in de markt altijd naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van AOV’s. Zo zijn broodfondsen een nieuwe trend, maar ook verzekeraars zitten niet stil. De Amersfoortse heeft bijvoorbeeld een AOV met de mogelijkheid deze te koppelen aan de ziektekostenverzekering, waardoor je gratis extra dekking krijgt. Verder heeft De Amersfoortse eind vorig jaar ook de “Langer mee AOV” op de markt gebracht. De “Langer mee AOV” heeft tot doel de ZZP’ers met een zwaar beroep een betaalbaar alternatief te bieden. Vorig week is verzekeraar VSZ gekomen met het Tulpenfonds. Deze AOV richt zich op duurzame inzetbaarheid en op het verzekerden actief begeleiden in hun herstel. Daarbij wordt gekeken naar wat ze nog aan werkzaamheden zouden kunnen doen, met bijkomend voordeel dat de premie veel lager is dan bij een gewone AOV. Nadeel van deze AOV is dat de maximale uitkeringsduur 7 jaar is.

Meer keuze is een goede ontwikkeling, maar brengt met zich mee dat advies nog belangrijker wordt.

Blijft echter een punt dat veel ondernemers:

  • Het risico van arbeidsongeschiktheid onderschatten;
  • Denken dat ze eerst een buffer moeten opbouwen voordat ze zich moeten verzekeren (het is net andersom);
  • De premie te hoog vinden (wat zeker in het begin niet zo is);
  • Geen advies fee willen betalen en het dan op een of andere manier zelf gaan regelen, of dat proberen te doen.

Op zich snappen we dit wel, maar we denken dat dit “penny wise pound foolish” is. Het advies zorgt voor een betere dekking gebaseerd op passende uitgangspunten.

Wilt u advies over uw AOV of wilt u advies over het Tulpenfonds, waar wij één van de 5 adviseurs zijn die dit op dit moment mogen aanbieden, dan kunt u mij altijd bellen of e-mailen.

Siemon Vegter
siemon@vanluin.nl