Maart Blog: Speelt u nog wel eens galgje?

Je kent het wel, dat spel waar je een woord moet raden en bij iedere letter die er niet in zit wordt er een galgje getekend waar uiteindelijk een poppetje aan komt te hangen. En dan hebt u verloren. Ik moet altijd aan galgje denken als we het hebben over een machinebreukbedrijfsschadeverzekering. Vaak gevolgd door een zee-eend, vanwege de 4 E’s. maar daar gaat het verder niet over. Mijn collega’s zitten meer aan heel veel keer woordwaarde te denken bij het scrabbelen. Galgje en scrabble zijn bijna vergeten spelletjes. En ook een machinebreukbedrijfsschadeverzekering wordt vaak vergeten. Tot zover dit bruggetje.

Het woord bestaat uit drie delen. Machinebreuk, bedrijfsschade en verzekering.

Wikipedia: Een machinebreukverzekering is een verzekering die allerlei soorten bedrijfsmatig gebruikte machines dekt tegen alle zogenoemde van buiten komende oorzaken en bovendien tegen het eigen gebrek van de machine, indien door een van deze oorzaken materiële schade ontstaat. Normaliter sluit de verzekering aan op een eenvoudige brandverzekering, waardoor in het algemeen de risico’s van brand, blikseminslag, ontploffing en vliegtuigschade zijn uitgesloten.

Machinebreuk wordt onderschat. Ieder bedrijf heeft en gebruikt apparaten en is daarvan mede-afhankelijk (anders zou je ze niet hebben aangeschaft). Dit kan variëren van een (onderdeel van een) productiestraat tot een beamer en van een autowasstraat tot een drukpers of een windmolen. Al deze apparaten hebben één zaak gemeen: ze kunnen kapot gaan. Door kortsluiting, het breken van een ketting, een afgebroken onderdeel dat de machine inschiet etc. Wanneer een apparaat het niet doet heb je een uitdaging. Soms eenvoudig op te lossen (neem een reservebeamer mee bij een belangrijke presentatie), maar soms ook niet. En wanneer de risico’s of gevolgen te groot zijn kun je dit verzekeren. Maar ik heb toch al een verzekering voor mijn inventaris? Klopt, maar kijk eens goed wat deze dekt. Vaak “van buiten komende onheilen” zoals brand, ontploffing, diefstal etc. Het kapot gaan van een machine valt niet onder deze dekking. De reparatiekosten voor een dergelijke machine (of een nieuwe machine) kan je verzekeren onder een machinebreuk polis.

En dan de Bedrijfsschade! Wanneer een machine kapot gaat komt (een deel van) het bedrijf stil te liggen. Wanneer een wasstraat een week kapot is betekent dat geen inkomsten, terwijl een deel van de kosten gewoon doorloopt. Wanneer een productielijn stil komt te liggen kan er gedurende deze periode niet geleverd worden. Om in de terminologie van galgje te blijven kan dit een behoorlijke strop betekenen voor het bedrijf. Net als bij een brandverzekering (u weet nog wel: bij de “van buiten komende onheilen”) kan je ook een bedrijfsschadeverzekering sluiten voor bedrijfsschade ten gevolge van een machinebreuk. Deze dekking wordt gekoppeld aan de verzekering van de machinebreuk zelf.

Wij vinden dat deze risico’s meer aandacht verdienen. Ieder bedrijf heeft immers apparaten voor haar bedrijfsvoering. Zonder deze apparaten stagneert of stopt het proces in een bedrijf. Wanneer het niet uitmaakt of een machine of apparaat het doet of niet kan je vaak het apparaat de deur uit doen. Praat er met ons eens over. Wat zijn uw risico’s, uw belangrijkste machines? Bewustwording van risico’s, bespreken van alternatieven en eventueel volgt dan het derde onderdeel: verzekeren.

Tot volgende maand

Robert Havekotte
robert@vanluin.nl

Robert