Verruimde BTW-sportvrijstelling voor exploitanten van sportaccommodaties

Per 1 januari 2019 is de BTW-sportvrijstelling verruimd. Sportverenigingen vallen onder al de BTW-sportvrijstelling. Wat betekent dat de sportverenigingen over hun ontvangen contributies geen BTW hoeven af te dragen. Voor exploitanten van sportaccommodaties gold een verlaagd (6%) BTW tarief voor de gebruiksvergoedingen.

Compensatie-/ subsidieregeling
Door deze wetswijziging vervalt het recht op BTW-aftek voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Er is een compensatieregeling voor gemeentes en een subsidieregeling voor amateursportorganisaties gepubliceerd: Staatscourant Subsidieregeling. Voor de uitwerking en mogelijke fiscale gevolgen van deze verruimde sportvrijstelling adviseren wij u om contact op te nemen met uw accountant of belastingadviseur!

Wat betekent dit voor de verzekeringen voor sportaccommodaties?
Als u exploitant bent van een sportaccommodatie kunt u geen BTW meer verrekenen. Dit betekend dat u de (on)roerende zaken dus inclusief BTW verzekerd om bij schade ook schadeloos gesteld wordt voor de bijkomende BTW van de herstelkosten. Het is mogelijk dat uw verzekering aangepast moet worden!

Neem contact op met Van Luin
Om te bekijken of uw verzekering aangepast moet worden kunt u contact opnemen met Team Risk op telefoonnummer 030-2326323.