Bijzondere inboedel

Het hebben van een verzekering kan schijnzekerheid oproepen. Een verzekering moet aansluiten bij de specifieke situatie van een klant. En dat is niet altijd automatisch zo. Voor veel particulieren geldt dat ze specialer zijn dan ze denken. Dan moeten de particulier en de adviseur daar gezamenlijk ook naar handelen.