• Duurzame inzetbaarheid met Van Luin

  Medewerkers zijn je belangrijkste ‘kapitaal’. De gezondheid en vitaliteit van medewerkers is op korte en langere termijn dan ook cruciaal voor jouw bedrijf. Maar wat kan je als werkgever doen om je medewerkers gezond te houden? En wat zijn de consequenties als een medewerker toch ziek of zelfs arbeidsongeschikt wordt? Van Luin wordt graag jouw gesprekspartner en adviseur als het gaat om investeren in ‘duurzame inzetbaarheid’ van jouw medewerkers. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de beste investering is in jouw belangrijkste kapitaal. Maar als het toch mis zou gaan willen we dat het goed geregeld is voor jou als werkgever en voor de medewerker.

 • De kracht van duurzaam inzetbaar personeel

  Medewerkers zijn het hart van je bedrijf. Ze zijn jouw belangrijkste ‘kapitaal’ en dus is het van groot belang om ervoor te zorgen dat je medewerkers gezond en vitaal blijven. Maar doe je dat, als je medewerkers toenemende werkdruk ervaren en uitval op de loer ligt? Om tijdelijke uitval (verzuim) of langdurige uitval (arbeidsongeschiktheid) te voorkomen, is het belangrijk om te werken aan de weerbaarheid van je medewerkers. Door medewerkers inzetbaar te houden (ook op de lange termijn) en meer te focussen op voorkomen in plaats van genezen, zal het verzuim dalen. Dat is positief voor het bedrijf, houdt de verzekeringspremies laag  en het is positief voor de medewerkers.

 • Advies over collectieve inkomensverzekeringen

  Een zieke of zelfs arbeidsongeschikte medewerker, kan grote (financiële) impact hebben. Van Luin adviseert jouw bedrijf daarom graag over collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Want ziekte of arbeidsongeschiktheid is helaas nooit 100% te voorkomen. Als iemand ziek of arbeidsongeschikt is, wil je deze risico’s goed afgedekt hebben. We maken een ‘collectieve arbeidsongeschiktheids-verzekering scan” om de risico’s die er zijn zo klein mogelijk te houden. Zo houden we jouw bedrijf en de werknemers gezond én goed verzekerd. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

 • Wat valt er allemaal onder duurzame inzetbaarheid?

  Er zijn verschillende zaken die onder duurzame inzetbaarheid vallen. Je kunt eigenlijk aan alles denken wat invloed heeft op de inzetbaarheid van je medewerkers. Zo kun je denken aan het voorkomen van ongewenst gedrag en agressie en geweld op de werkvloer. Maar met duurzame inzetbaarheid focussen we bij Van Luin met name op de ontwikkeling, betrokkenheid en motivatie van medewerkers en hun gezondheid en vitaliteit. Een voorbeeld hiervan is het stimuleren van een gezonde lunch, genoeg beweging, een ergonomische werkhouding of het opdoen van nieuwe kennis.

 • Case 1: Check WGA ERD premie UWV versus WGA ERD premie via een verzekeraar

  Veel werkgevers zijn geen eigenrisicodrager voor de ZW of de WGA. Dit houdt in dat de werkgever een premie betaalt aan het UWV. En dat het UWV de kosten draagt van de ZW- of WGA-uitkering van een medewerker bij eventuele ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het UWV is in dit geval ook verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Om werkgevers te stimuleren om meer aan re-integratie te doen is de gedifferentieerde premie ZW en WGA ingevoerd.

  Middelgrote en grote werkgevers betalen een minimumpremie als er geen instroom is (geweest), maar dat kan snel en fors oplopen als er wel instroom is geweest. Dit is de financiële prikkel om hiermee aan de slag te gaan.

  Maar je moet hier dan wel scherp op zijn. Een klant van ons had jaren geen instroom gehad en betaalde aan het UWV een WGA ERD premie van 0,33 % x € 3.000.000 = € 9.990 per jaar. In 2015 werden 4 medewerkers (na twee jaar ziekte) arbeidsongeschikt. Vanaf dat moment ontvangen de 4 medewerkers een WGA-uitkering die de komende 10 jaar toegerekend wordt aan de werkgever. Dat betekende in 2017 een premie bij het UWV van 2,64% en in 2018 een premie van 3,04%. In plaats van € 9.900 moest het bedrijf per 1-1-2017 dus € 79.000 aan het UWV betalen.

  Veel werkgevers hebben van eigenrisicodrager gehoord, maar weten niet precies wat het financieel betekent en wat ze zouden kunnen doen. Daarom maakt Van Luin jaarlijks een ZW- of WGA scan om de toekomstige premies van het UWV in te schatten en die af te zetten tegen alternatieven. Door onze scan worden dit soort zaken inzichtelijk. Wij adviseerden bovengenoemde klant per 1-1-2017 eigenrisicodrager te worden en het risico tegen een premie van 1,48% bij een verzekeraar onder te brengen. Dat was helaas nog wel een stijging ten opzichte van de “oude” premie van het UWV, maar 50% minder dan de premie bij het UWV.

 • Wil je meer weten?

  Lees hieronder meer over duurzame inzetbaarheid.