Het Tulpenfonds: Een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ZZP’ers

Naast advies voor werkgevers op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers, adviseren wij ook zelfstandig ondernemers hierover. Zeker als je net voor jezelf begonnen bent en nog geen of nog niet voldoende vermogen hebt opgebouwd, is het afdekken van het risico van arbeidsongeschiktheid heel belangrijk.