Bijzondere inboedel

Van Luin    17 mei 2018

Het hebben van een verzekering kan schijnzekerheid oproepen. Een verzekering moet aansluiten bij de specifieke situatie van een klant. En dat is niet altijd automatisch zo. Voor veel particulieren geldt dat ze specialer zijn dan ze denken. Dan moeten de particulier en de adviseur daar gezamenlijk ook naar handelen.

Wat is er gebeurd? Er is ingebroken bij een particulier. Deze particulier had inmiddels voor € 35.000 aan sieraden bij elkaar gespaard. Helaas werden ook haar sieraden gestolen.

En de verzekering? De schade werd gemeld bij de verzekeraar. Alle schade werd vergoed, met uitzondering van de sieraden. Voor lijfsieraden bleek de dekking maximaal € 6.000 te zijn, een standaard dekking. Ook deze particulier was specialer dan ze dacht.

Was dit te voorkomen geweest? Ja. Het bedrag aan lijfsieraden had verhoogd kunnen worden, maar dat was haar niet bekend. Een goed inventarisatiegesprek had deze teleurstelling kunnen voorkomen.