Check WGA ERD premie UWV versus WGA ERD premie via een verzekeraar

Van Luin    17 mei 2018

Bij een bouw- en schildersbedrijf (80 medewerkers) hebben wij in 2016 geadviseerd over WGA Eigen Risico Dragen (WGA ERD).

WGA Eigen Risico Dragen is een “bonus-malus” regeling van het UWV gekoppeld aan het aantal medewerkers dat arbeidsongeschikt is geworden en een WGA-uitkering ontvangt. Het principe is dat de “vervuiler” betaalt. Op zich goed, maar kan er voor zorgen dat bedrijven met een loonsom van 1,5 miljoen of meer, van de een op de andere dag, geconfronteerd worden met een enorme lastenstijging.

Dit bouw- en schildersbedrijf had jaren geen instroom gehad en betaalde aan het UWV een WGA ERD premie van 0,33 % x € 3.000.000 = € 9.990 per jaar. In 2015 zijn 4 medewerkers (na twee jaar ziekte) arbeidsongeschikt geworden. Ze ontvangen een WGA-uitkering die de komende 10 jaar toegerekend wordt aan de werkgever als malus. Dat betekent in 2017 een premie bij het UWV van 2,64% en in 2018 3,04%. In plaats van € 9.900 moet het bedrijf per 1-1-2017 € 79.000 aan het UWV betalen.

Veel bedrijven weten wel dat het zo werkt, maar weten niet precies wat het nu financieel betekent. Wij maken jaarlijks een scan om de toekomstige premieverhoging in te schatten. Door onze scan wordt het exact duidelijk en adviseerden wij dit bedrijf per 1-1-2017 eigen risicodrager te worden en het risico tegen een premie van 1,48% bij een verzekeraar onder te brengen. Helaas nog wel een stijging ten opzichte van de “oude” premie van het UWV, maar 50% minder dan de malus premie bij het UWV.