Verlenging pensioenregeling Technische Groothandel

Datum 11 augustus 2019

Bij een Technische Groothandel (220 medewerkers) liep het contract van de collectieve pensioenregeling af. Bij een verlenging staat vaak de wens van de werkgever (kostenbeheersing) tegenover de wens van de werknemer (een zo hoog mogelijk en liefst gegarandeerd pensioen). Verlenging van de bestaande ‘middelloon regeling’ leidt tot een onacceptabele verhoging van de premie voor de werkgever. Voor de werkgever geen haalbare optie. Maar beëindigen van de middelloonregeling is voor de medewerkers een grote stap terug in zekerheid.

Wij begrijpen deze tegenstellingen en zijn van mening dat het goed mogelijk is gezamenlijk een oplossing te vinden. Dus met elkaar en niet tegen elkaar. Vertrouwen, open en heldere communicatie zijn de kernwoorden die wij in dit proces hanteren, uiteraard gecombineerd met onze specialistische pensioenkennis. Wij hebben daarom vanaf het begin van het traject de OR betrokken en de OR dezelfde informatie gegeven als de directie. Dit heeft geleid tot een open discussie waar belangen van zowel werkgever als medewerkers inzichtelijk werden en er begrip ontstond voor beide standpunten. De uiteindelijke keuzes zijn gezamenlijk gemaakt op basis van gelijke en volledige informatie.

Resultaat: De OR en alle medewerkers zijn voor de contract vervaldatum akkoord gegaan met de nieuwe beschikbare premieregeling. Gevolg: in plaats van een mogelijk arbeidsconflict is de onderlinge relatie versterkt!