Vertaalslag van beleggen in lifecycle fondsen naar pensioen voor medewerkers

Datum 14 februari

Het afsluiten van een pensioenregeling is voor veel intermediairs het einde van het contact met de klant. Voor ons het begin! Voor een sales- en marketingorganisatie met 240 medewerkers hebben wij 2 jaar geleden, in gezamenlijk overleg met directie en OR, een beschikbare premie-pensioenregeling ingevoerd. De regeling is gebaseerd op een maximaal toegestane premie-inleg. Dat klinkt goed, maar we zijn twee jaar verder en hoe pakt het beleggen in de praktijk uit. Hoe goed is het pensioen bij ‘economisch mooi weer’ en wat blijft er aan het eind van de rit nog van over bij ‘slecht weer’. In hoeverre speelt leeftijd van de medewerkers bij indiensttreding een rol? Wat is de impact van de keuze voor een neutrale, defensieve of offensieve lifecycle? Zowel directie als OR hebben behoefte aan meer inzicht.

Door in een gezamenlijke bijeenkomst met Directie en OR een reëel beeld te schetsen van de pensioenopbouw bij verschillende beleggingsscenario’s en voor de verschillende leeftijdsgroepen, konden we de gewenste duidelijkheid schetsen.

Resultaat: zowel OR als Directie hebben inzicht en de bevestiging dat bij invoering een goede keuze gemaakt is. Conclusie is wel dat zowel directie als OR de behoefte hebben de communicatie naar de medewerkers verder te verbeteren. Tot slot is besloten te onderzoeken of het wenselijk is door een financiële investering (door werkgever en werknemers gezamenlijk) het pensioen verder te optimaliseren.