Nederlands consultancybedrijf heeft een dochter in Zwitserland

14 mei 2019

Staat meeverzekerd op de polis bij Nationale Nederlanden en er wordt normaal premie over betaald. Lijkt in orde! Zwitserland (geen EU) accepteert echter geen verzekeringen die buiten Zwitserland worden gesloten. Belangrijkste reden is dat Zwitserland dan geen belasting ontvangt. Bij een schade krijgt Nationale Nederlanden geen toestemming de verdediging te organiseren en een eventuele uitkering wordt volledig (mogelijk zelfs in Nederland en in Zwitserland) belast voor de VPB. Betekent dat de helft van de uitkering op gaat aan belasting. Wij hebben een lokale polis gesloten via onze Zwitserse partner zodat aan alle (fiscale) eisen wordt voldaan. Na twee jaar een claim ingediend van ca. € 350.000.