Het generatiepact

Werknemers moeten steeds langer blijven doorwerken waardoor bij de meeste bedrijven de gemiddelde leeftijd stijgt. Wilt u de balans tussen oudere en jongere werknemers herstellen? Dan kan het generatiepact een oplossing zijn. Het generatiepact is ontwikkeld om de inzetbaarheid en energie van met name oudere medewerkers een boost te geven door hen, onder gunstige voorwaarden, minder te laten  werken. Met name binnen bedrijven die onder een CAO vallen is het generatiepact al behoorlijk gemeengoed aan het worden. Ook voor het MKB kan deze optie interessant zijn. Zowel voor het bedrijf als voor haar medewerkers. 

Het generatiepact

Wat houdt het generatiepact in?
In de basis is het generatiepact de uitwerking van een simpele formule. Je biedt oudere medewerkers de mogelijkheid om minder te gaan werken, een stukje salaris in te leveren en de pensioenopbouw intact te laten. Hoe u de variabelen precies invult bepaalt u - binnen bepaalde marges -  zelf. Zo kunt u kiezen voor 80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Maar ook 60% werken, 80% salaris en 100% pensioenopbouw is mogelijk. Verder kunt u - binnen bepaalde marges - zelf bepalen vanaf welke leeftijd uw medewerkers van het generatiepact gebruik kunnen maken.

Wat kan het generatiepact voor uw bedrijf en medewerkers betekenen?
Met het generatiepact beogen veel organisaties een domino effect. Stel u kiest voor de 80/90/100 variant vanaf leeftijd 62, bij een pensioenleeftijd van 67. Stel dat 5 full timers hier gebruik van maken.  
-    Doordat medewerkers een dag minder gaan werken mag je veronderstellen dat u gedurende de week met meer energie aan het werk zijn. Dus productiever zijn;
-    Vast staat dat bij oudere medewerkers verzuim relatief hoog is. Doordat medewerkers minder werken zal het verzuim afnemen en dus ook de daarmee samenhangende kosten;
-    Met de besparing op salaris (5 x 10%) en de besparing op verzuimkosten kan het salaris van een nieuwe jonge(re) medewerker gefinancierd worden.

Waar kunnen wij u bij helpen?
Met een berekening (gebaseerd op de werkelijke situatie in uw organisatie) laten we zien wat de verwachte impact is van verschillende generatiepactscenario’s. We houden daarbij rekening met factoren die in uw branche relevant zijn voor wat betreft de verzuimpercentages. Als invoering van een generatiepact een goede optie blijkt te zijn binnen uw organisatie kunnen wij voor de medewerkers die het betreft de communicatie voor onze rekening nemen. Onderdeel daarvan is het in kaart brengen van de pensioensituatie van de betreffende medewerkers.

Neem voor meer informatie contact op met één van de pensioenspecialisten. We helpen u graag!

 

Maak een afspraak

Meer weten over het generatiepact?