Pensioenakkoord en het nieuwe pensioenstelsel

Na 10 jaar discussie over een nieuw pensioenstelsel, is in 2019 een pensioenakkoord bereikt door de sociale partners. De volgende stap is dat er wetgeving gemaakt moet worden om het wettelijk kader (fiscaal en juridisch) van dat pensioenakkoord in te vullen. De invoeringsdatum van de nieuwe wetgeving was 1 januari 2022, maar die datum bleek niet haalbaar. Inmiddels is 1 juli 2023 als nieuwe datum vastgesteld. Dit betekent dat alle bestaande pensioenregelingen moeten worden aangepast. Werkgevers hebben tot uiterlijk 1 januari 2027 de tijd om dit te regelen. Neem voor advies contact op met één van onze pensioenspecialisten. 

Maak een afspraak
Pensioenakkoord en het nieuwe pensioenstelsel

Waarom is een wijziging van het pensioenstelsel nodig? 
Bedrijfstakpensioenfondsen hebben te weinig vermogen om aan alle toekomstige uitkerings-verplichtingen te kunnen voldoen. De dekkingsgraden zijn (te) laag. Een gevolg daarvan is dat pensioenen niet geïndexeerd en soms zelf verlaagd worden. Nederland vergrijst, waardoor steeds minder jongeren het pensioen voor steeds meer ouderen voor een belangrijk deel moeten financieren. Het financieringssysteem is achterhaald. Doordat pensioenen min of meer gegarandeerd zijn, zien pensioenfondsen zich gedwongen reserves aan te houden op basis van laag renderende risicoloze beleggingen terwijl aandelenbeleggingen een veel beter rendement laten zien en tot hogere pensioenuitkeringen kunnen leiden. 

Wat betekent de nieuwe pensioenwetgeving voor bij verzekeraars verzekerde regelingen?
De nieuwe wetgeving betekent ook voor een bij een verzekeraar of premie-pensioeninstelling (PPI) verzekerde regeling dat er dingen gaan veranderen. Bij beschikbare premieregelingen die na invoering van de wetgeving opgestart worden, geldt dat alleen nog sprake mag zijn van voor alle leeftijdscategorieën gelijke premiepercentages. Voor reeds bestaande pensioenregelingen is er sprake van een overgangsregime.

Wat betekent dit concreet voor jouw bestaande beschikbare premieregeling of middelloonregeling? 
Nog even niets. In principe heb je door het overgangsregime nog tot 2027 de tijd om te anticiperen op de aanstaande wetgeving. Dus alles blijft voorlopig zoals het is. Dat neemt niet weg dat het goed is om je te laten informeren over keuzes die je voor 2027 hebt. Voor nieuwe en voor jouw bestaande medewerkers. Want hoewel de kans groot is dat ‘niets aanpassen’ voorlopig de best passende optie is, kan het wel degelijk zo zijn dat juist in jouw bedrijf het aantrekkelijk kan zijn eerder gebruik te maken van de mogelijkheden die de wetgeving je vanaf 2023 biedt. 

Hoe helpen wij u? 
Wij zijn goed in staat om u in een informatief en vrijblijvend gesprek uit te leggen welke keuzes u heeft en wat, op hoofdlijnen, de impact is van uw keuzes. Als de conclusie na dit gesprek is dat doorrekenen van verschillende scenario’s wenselijk is, kunnen wij u daarmee perfect van dienst zijn. U weet dan, uitgaande van een aantal maatwerk scenario’s wat de financiële impact op korte en lange termijn is van de verschillende mogelijkheden die u heeft. 

Neem voor meer informatie contact op met één van de pensioenadviseurs

Maak een afspraak