Uw investering in pensioen als troef in strijd om (behoud van) medewerkers!

U zorgt goed voor uw bestaande en nieuw aan te nemen medewerkers. U betaalt hen een meer dan marktconform salaris. Daarbovenop heeft u voor hen een goede pensioenregeling geregeld. Voor die pensioenregeling betaalt u jaarlijks ook een behoorlijk bedrag aan pensioenpremie. Dat heeft u graag voor uw medewerkers over. 

Maar heeft u wel eens aan uw medewerkers gevraagd hoe hun pensioen er uit ziet? Dan is de kans groot dat zij deze vraag niet goed konden beantwoorden. In dat geval begrijpen uw medewerkers niet alleen hun pensioen niet, maar zullen zij uw investering in hun pensioen ook niet waarderen. Dat betekent dat het rendement op uw investering in pensioen voor uw medewerkers heel laag is. Dat is, zeker in deze overspannen werknemersmarkt, echt een gemiste kans!

Hoe kunt u de waardering van en binding met uw medewerkers - en daarmee het rendement op uw pensioeninvestering - verbeteren?

Pensioen is een breng product

Hoewel pensioenfondsen en pensioenverzekeraars hun uiterste best doen om deelnemers te laten inloggen in portalen en daar informatie te halen en keuzes te maken, loggen deelnemers nauwelijks in. De stap is te groot. Dat heeft er voor een groot deel mee te maken dat het gevoel overheerst dat pensioen (te) ingewikkeld is. Deelnemers denken dat ze het toch niet begrijpen of erger, dat ze op termijn niets krijgen. Dat pensioenuitvoerders enorm veel geld gestoken hebben in steeds duidelijkere en beter werkende portalen, ten spijt.

De sleutel naar pensioenbegrip en pensioenbewustzijn is doceren en doseren. De drempel van ‘te ingewikkeld’ en ‘begrijp ‘t toch niet’ kan alleen door mondelinge uitleg en toelichting weggenomen worden. Geen vakjargon, geen pensioenwetenschap, maar een praktische en gedoseerde uitleg. Als die eerste stap gezet is, blijkt het inloggedrag van deelnemers positief te veranderen.

Hoe kan pensioen naar deelnemers gebracht worden?

  • Collectieve bijeenkomst (eventueel per doelgroep)
  • Pensioenspreekuren
  • Info bij indiensttreding
Pensioen is een breng product

Uw investering

Stel u heeft 30 medewerkers en dat de pensioenpremie die u betaalt € 100.000 per jaar is. Een eenmalige collectieve bijeenkomst voor uw medewerkers schatten we in op € 500. Dat is 0,5% van uw totale budget! 

Dat is de prijs die u betaalt voor meer pensioenbegrip, waardering en daarmee ook behoud van uw medewerkers. 

Neem contact met ons op om te bespreken wat wij voor u kunnen doen. 

Contact
Uw investering