Werkwijze

Bij Van Luin hebben we een unieke en zorgvuldige werkwijze, de Van Luin methode, die bestaat uit 2 stappen: Doorzien en Vooruitzien.

Doorzien

Volgens een logische volgorde met vaste onderwerpen maken we een grondige analyse van uw situatie intern en extern. Gerelateerd aan u, uw bedrijf, uw branche en uw omgeving. Dat doen we zo breed mogelijk om alle risico’s te beschrijven en mogelijke oplossingen te bieden. Zo helpen wij u voorbereid te zijn op eventuele gebeurtenissen. Voor de volgende stap van onze werkwijze.

Doorzien

Vooruitzien

Ons plan van aanpak rust op dat stevig fundament van doorzien. We maken een plan voor uw situatie waarbij continuïteit de kern vormt. We bespreken verschillende risico’s en bespreken mogelijke oplossingen. Zowel organisatorisch als de verzekeringen, voordat een gebeurtenis zich voordoet. Onze klanten verkiezen continuïteit boven uitsluitend een uitkering van een verzekering. Omdat niemand een kristallen bol heeft bespreken we jaarlijks met u de bestaande analyse en passen deze eventueel aan. Door de combinatie van doorzien en vooruitzien heeft u de beste garantie om zo snel mogelijk uw bedrijfsactiviteiten voort te zetten, mogelijk financieel geholpen door een verzekeringsuitkering.

Vooruitzien