Pensioencommunicatie

Pensioencommunicatie

Communiceert u al naar uw medewerkers over pensioen?

Neem contact op

Hoe vullen wij pensioencommunicatie voor uw werknemers in?

Kort introductie stukje?
 

Effectieve pensioencommunicatie in 5 stappen

  1. Pensioenuitvoerders stellen deelnemers in staat om pensioeninformatie op te halen. Uit portalen of uit per mail of post gestuurde documenten. Dat werkt niet. Deelnemers loggen niet in en lezen brieven of mails met het onderwerp pensioen niet. 
  2. Wij brengen pensioeninformatie naar werknemers. We doceren en leggen pensioen uit. Aan individuele werknemers of groepen werknemers.
  3. Pensioen wordt ingewikkeld gevonden en (te) vaak ook ingewikkeld gemaakt. Teveel vaktermen en te veel informatie.
  4. Wij doseren. Wij weten wat we moeten uitleggen zodat werknemers (eindelijk) hun pensioen begrijpen. Dat betekent dat we ook weten wanneer we moeten stoppen met geven van informatie. Werknemers hoeven geen pensioenspecialist te worden, maar moeten begrijpen hoe pensioen werkt en welke keuzes ze hebben.
  5. We luisteren goed naar werknemers en nemen hun opmerkingen en vragen serieus. Dit helpt om de pensioendrempel te verlagen en is een goede basis voor hen om (ook in de toekomst) meer pensioenbewustzijn te ontwikkelen
     


Maximaliseer pensioenbewustzijn door Pensioencommunicatie

Pensioenbewustzijn van werknemers is over het algemeen laag. De sleutel naar meer pensioenbewustzijn is pensioencommunicatie. Dit zal helpen om hun interesse en betrokkenheid te verhogen, wat op zijn beurt kan leiden tot een betere communicatie en meer tevredenheid onder de medewerkers.

De mate van pensioenbewustzijn kan afgeleid worden van verschillende factoren. Denk daarbij aan de mate waarin medewerkers inloggen in het portaal van de uitvoerder, de mate waarin gebruikt gemaakt wordt van bijspaarmogelijkheden of in hoeverre gekozen is voor een andere lifecycle belegging dan het standaard lifecycle fonds.

Aan de hand van informatie die door uitvoerders inzichtelijk wordt gemaakt over bijvoorbeeld inloggedrag van werknemers in bepaalde leeftijdsgroepen, kan door het benaderen van die groepen werknemers gedrag en daarmee pensioenbewustzijn gestimuleerd worden 
 

 

De Belangrijkheid van Duidelijke, Transparante Pensioencommunicatie voor Medewerkers

Pensioencommunicatie is van groot belang voor medewerkers, omdat het hun toekomstige financiële situatie beïnvloedt. Door duidelijke en transparante communicatie over hun pensioenregelingen kunnen medewerkers beter begrijpen wat ze kunnen verwachten en hoe ze hun financiële plannen kunnen maken.

Een goede pensioencommunicatie kan ook helpen om het vertrouwen van medewerkers in hun pensioenregeling te versterken. Als medewerkers begrijpen wat er wordt aangeboden en hoe hun pensioen wordt berekend, zijn ze meer geneigd om te vertrouwen in de regeling en om bij te dragen aan hun pensioen. Dit kan leiden tot een hogere deelname en bijdragen aan de duurzaamheid van de pensioenregeling.

Daarnaast kan duidelijke en transparante pensioencommunicatie ook helpen om de loyaliteit en het engagement van medewerkers te versterken. Als medewerkers weten wat ze kunnen verwachten van hun pensioenregeling, kunnen ze zich meer verbonden voelen met hun werkgever en zijn ze meer geneigd om bij het bedrijf te blijven werken. Dit kan helpen om het verloop onder medewerkers te verminderen en de productiviteit en winstgevendheid van het bedrijf te verhogen.

Meer weten? Neem contact met ons op