Premieovereenkomst

Als werkgever zijn er verschillende pensioenregelingen om aan te bieden. De premieovereenkomst, ook wel beschikbare premieregeling genoemd, is er hier een van.

Neem contact met ons op
Premieovereenkomst

Wat is een premieovereenkomst?

Premieovereenkomsten (ook wel beschikbare premieregelingen genoemd) zijn ontstaan in de jaren ‘90 van de vorige eeuw als alternatief voor eind- en middelloonregelingen. Enerzijds omdat dit voor werkgevers tot lagere premie leidde vergeleken met de bestaande uitkeringsregelingen. Anderzijds omdat de rendementen op aandelen toen gedurende langere tijd zo hoog waren dat de verwachting was dat met beleggingen een veel beter pensioen opgebouwd zou kunnen worden dan bij de voorzichtig beleggende verzekeraars.

Teleurstellende beleggingsresultaten aan het begin van deze eeuw in combinatie met soms zeer nadelig uitpakkende kostenverrekeningen en vergoedingen (‘woekerpolissen’) leidden tot verminderde populariteit van de premieovereenkomst. Onder druk van consumentenorganisaties, toezichthouders en Belastingdienst, zijn premieregelingen inmiddels grondig geherstructureerd en geconverteerd in transparante pensioenspaarrekeningen met een gunstige kostenstructuur en gecontroleerde en prudente beleggingsvarianten. De laatste doorontwikkeling van de premieovereenkomst is dat het toegestaan is om in plaats van het afbouwen van beleggingsrisico’s naarmate de pensioendatum nadert (zogenaamd lifecycle beleggen), gedoseerd door te beleggen 15 jaar voor en ook vanaf pensioendatum. Dit om een redelijk alternatief te bieden voor het verplicht aankopen van te duur levenslang gegarandeerd pensioen bij een extreem lage marktrente.

De toekomst van de premieovereenkomst

Die toekomst ziet er rooskleurig uit. Waar bij verzekeraars de premieregeling al gemeengoed is, is dat bij bedrijfstakpensioenfondsen een kwestie van tijd nu het pensioenakkoord een feit is. Meer op de persoon toegespitste beleggingsmogelijkheden, lage kosten, professionele tools en ondersteuning in de vorm van persoonlijke pensioencommunicatie maken van premieovereenkomsten het pensioensysteem van de toekomst.

Maak een afspraak

Wie loopt het risico bij een premieovereenkomst?

Wanneer een werknemer in dienst is en pensioen opbouwt, ligt het risico van een premieovereenkomst helemaal bij de werknemer. Hij of zij loopt zelf het risico voor het beleggingsrendement en het sterfterisico. Omdat de werknemer zelf het risico loopt, kan het gebeuren dat het uiteindelijke pensioenkapitaal hoger of lager is waar de werknemer op gerekend had.

Risico na je pensioendatum

Gaat de werknemer met pensioen? Dan ligt het risico van een premieovereenkomst bij de pensioenuitvoerder. Een werknemer kan hierbij overstappen naar een andere pensioenuitvoerder.

De uiteindelijke pensioenuitkering die met het pensioenkapitaal van een werknemer aangekocht wordt, staat meestal vast. Tegenwoordig is het echter ook mogelijk om verder te beleggen. Hierdoor kan een werknemer een variabele uitkering krijgen. Hierdoor kan de uitkering hoger of lager worden. De hoogte van de uitkering hangt weer af van de beleggingsresultaten.

Verschillende soorten werknemerspensioen

Naast een premieovereenkomst zijn er verschillende andere soorten pensioenregelingen voor werknemers die je als werkgever kan aanbieden. Er zijn drie verschillende soorten:

  • Uitgangspunt is jaarlijkse inkoop van een stukje uitgesteld gegarandeerd pensioen = uitkeringsovereenkomst
  • Uitgangspunt is een beoogd garantiekapitaal op pensioendatum = kapitaalovereenkomst
  • Uitgangspunt is een jaarlijks beschikbare premie, te beleggen tot pensioendatum = premieovereenkomst
Maak een afspraak

Advies over werknemerspensioen

Ben jij als werkgever op zoek naar de het juiste werknemerspensioen en wil je weten of een premieovereenkomst geschikt is voor jouw bedrijf? Dan adviseren we je graag. Wij zien pensioen als een dynamische afspraak tussen verschillende partijen. Wij komen graag bij je langs om het bedrijf te leren kennen en je alle mogelijkheden rondom werknemerspensioen uit te leggen.

Bij ons kun je rekenen op persoonlijk contact en expertise. Wij hebben jarenlange ervaring in het adviseren over pensioenregelingen en het afsluiten ervan. Wij staan dan ook voor jouw bedrijf graag klaar om het leuker en begrijpelijker te maken. Hierbij staan een goede band en persoonlijk contact op nummer één. Zo kun jij altijd rekenen op onze hulp. Niet alleen als een pensioenregeling moet worden afgesloten staan we voor je klaar, maar ook in de fase ervoor én erna.

Je kunt bij Van Luin terecht voor werknemerspensioenen, maar ook voor advies over risicomanagement, duurzame inzetbaarheid en internationaal zakendoen.