Uitkeringsovereenkomst

Als werkgever kun je verschillende pensioenregelingen aanbieden. De uitkeringsovereenkomst, ook wel middelloon of eindloonregeling genoemd, is er hier een van. Op deze pagina lees je alles over de uitkeringsovereenkomst en of deze overeenkomst iets is voor jouw bedrijf.

Neem contact met ons op
Uitkeringsovereenkomst

Pensioen in Nederland

Van oudsher zijn er drie verschillende pensioenregelingen in Nederland. Deze worden als volgt opgebouwd:

  • Uitgangspunt is jaarlijkse inkoop van een stukje uitgesteld gegarandeerd pensioen = uitkeringsovereenkomst
  • Uitgangspunt is een beoogd garantiekapitaal op pensioendatum = kapitaalovereenkomst
  • Uitgangspunt is een jaarlijks beschikbare premie, te beleggen tot pensioendatum = premieovereenkomst

Wat is een uitkeringsovereenkomst?

Een uitkeringsovereenkomst is een vorm die beter bekend is als een middelloon (of vroeger) eindloonregeling. Dit is nog steeds de meest voorkomende pensioenvorm, omdat vrijwel alle bedrijfstakpensioenfondsen gebaseerd zijn op een middelloonsysteem.

Kenmerkend van een uitkeringsovereenkomst is dat jaarlijks een vast percentage van het pensioensalaris (de pensioengrondslag) aan pensioen wordt ingekocht bij een pensioenuitvoerder. Omdat het jaarlijks in te kopen pensioen gegarandeerd is en de daarvoor betaalde premie risicoloos belegd moet worden, staat de betaalbaarheid van deze regelingen meer en meer onder druk. Dit blijkt uit de discussies over (te) lage dekkingsgraden van pensioenfondsen. Lage rentes, steeds langer levende gepensioneerden en minder jongeren die ook voor ouderen premie betalen.

Bij verzekeraars hebben de lage rentestand en de gestegen levensverwachtingen geleid tot enorme premiestijgingen bij aflopende contracten. Tot wel 100% hogere premies als gevolg van bovengenoemde elementen en risico-opslagen.

Maak een afspraak

Conclusie: een AOV is essentieel voor ondernemers

Zeker in de eerste fase van het ondernemerschap is het lastig en eigenlijk niet reëel om je op eigen houtje te beschermen tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Alleen wanneer er voldoende vermogen is opgebouwd om bij wijze van spreken te kunnen stoppen met werken, is afdekking van de risico’s niet nodig. Tot die tijd adviseren wij ondernemers en zelfstandigen om zich direct tegen het risico van arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Met een AOV dek je als ondernemer of zzp’er het financiële risico af dat je loopt als je onverhoopt arbeidsongeschikt zou worden, zolang het nodig is.

De toekomst van de uitkeringsovereenkomst

De uitkeringsovereenkomst heeft zijn langste tijd gehad. Bij de verzekerde regelingen is circa 80 tot 90% van de middelloonregelingen als gevolg van de enorme premiestijgingen de afgelopen jaren omgezet naar premieregelingen. Bij bedrijfstakpensioenfondsen zal, als gevolg van het onlangs afgesloten pensioenakkoord, een massale conversie plaats gaan vinden van de traditionele middelloonregelingen naar pensioenregelingen die ook op premie gebaseerd zijn. Die conversie zal niet van de één op de andere dag plaatsvinden, maar een traject van ongeveer 10 jaar zijn. Maar het proces is onomkeerbaar.

Advies over werknemerspensioen

Wanneer je als werkgever op zoek bent naar het juiste werknemerspensioen, en je wilt weten of de uitkeringsovereenkomst voor jou geschikt is, adviseren we je bij Van Luin graag. Een pensioen zien wij alseen dynamische afspraak tussen verschillende partijen. We komen dan ook graag bij jouw bedrijf langs om je beter te leren kennen en alle mogelijkheden rondom pensioen uit te leggen.

Bij Van Luin kun je altijd rekenen op expertise en persoonlijk contact. Door onze jarenlange ervaring met pensioenovereenkomsten, kunnen we jou een passend advies doen. We staan voor ieder bedrijf klaar om pensioenovereenkomsten leuker én begrijpelijker te maken. Wij geloven er daarbij in dat een goede, persoonlijke band prioriteit heeft. Niet alleen als een uitkeringsovereenkomst moet worden afgesloten staan we voor je klaar, maar ook in de fase ervoor én erna.

Je kunt bij Van Luin terecht voor werknemerspensioenen, maar ook voor advies over duurzame inzetbaarheid, internationaal zakendoen en risicomanagement.

Maak een afspraak