Verplichtstelling pensioen

Verplichtstelling pensioen

Ondertitel

Neem contact op

Is het aanbieden van pensioen aan uw werknemers verplicht?

Nee, tenzij..

U bent niet verplicht om werknemers een pensioenregeling aan te bieden en kunt dus in principe – rekening houdend met wet en regelgeving - zelf bepalen of u een pensioenregeling aanbiedt en hoe die pensioenregeling er uit ziet.

Uitzondering op deze regel is de situatie dat uw bedrijf valt onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstak- of ondernemingspensioenfonds. In dat geval heeft u (en hebben uw werknemers) geen keuze en nemen verplicht deel aan een bij het betreffende pensioenfonds geldende regeling.

 

Soorten pensioenuitvoerders

Er zijn verschillende soorten pensioenaanbieders in Nederland:

 • Bedrijfstakpensioenfondsen (BPF)
  Voorbeelden hiervan zijn overheid, gezondheidszorg en metaalindustrie. Indien een bedrijf aan de voorwaarden van een pensioenfonds voldoet, is het bedrijf verplicht zich bij het pensioenfonds aan te sluiten. Niet aansluiten in geval van verplichtstelling, kan leiden tot aansluiting met terugwerkende kracht met grote financiële gevolgen.
 • Ondernemingspensioenfondsen (OPF)
  Voorbeelden hiervan zijn Shell en Philips pensioenfonds. Hierbij heeft het bedrijf de pensioenverplichting aan haar medewerkers ondergebracht in een eigen pensioenfonds.
 • Verzekeringsmaatschappijen en premiepensioeninstellingen (PPI’s)
  Als u niet verplicht bent om deel te nemen aan een bedrijfstakpensioenfonds, kunt u met een verzekeringsmaatschappij of PPI een pensioenovereenkomst afsluiten. Dit noemen we een verzekerde pensioenregeling.Wat u moet weten over een verzekerde pensioenregeling

Wanneer u uw werknemer(s) een pensioenregeling aanbiedt moet u zich realiseren dat:

 • Een collectieve pensioenregeling inhoudt dat elke werknemer aan de regeling moet deelnemen: het is een verplichte secundaire arbeidsvoorwaarde voor iedere huidige en toekomstige werknemer en de pensioenuitvoerder stelt dit als eis.
 • U de pensioenregeling niet kunt stoppen of wijzigen voor deelnemende werknemers. Voor een wijziging moet u schriftelijk toestemming van de deelnemers hebben.
 • Het u als werkgever niet is toegestaan om bij deelname onderscheid te maken tussen werknemers met een tijdelijk contract en werknemers met een contract voor onbepaalde tijd.
 • Een pensioenregeling in principe 3 elementen bevat:
  •  Ouderdomspensioen;
  • Partnerpensioen/wezenpensioen (nabestaandenpensioen);
  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
 • Het gebruikelijk is om een eigen bijdrage te vragen van de medewerkers.
 • Premies en eigen bijdragen in Nederland fiscaal aftrekbaar zijn.


   

Soorten pensioenuitvoerders

Het starten van een pensioenregeling betekent een verbetering van het arbeidsvoorwaardenpakket voor uw werknemers. Realiseert u zich goed dat uw werknemers rechten kunnen ontlenen aan deze regeling. Op korte en op lange termijn. Daarom is het goed en noodzakelijk dat u inzicht heeft in de consequenties van invoeren van de regeling. Op korte en op langere termijn.

Als u dit inzicht heeft, weet u waar u aan toe bent en biedt u een arbeidsvoorwaarde aan waar uw werknemers blij van worden en waarvan de kosten voor u beheersbaar en overzichtelijk zijn.
 

Meer weten? Neem contact met ons op