Risicomanagement en verzekeren

Risicomanagement en verzekeren
Risicomanagement en verzekeren
Risicomanagement en verzekeren

Continuïteit, financiële zekerheid en compliance als basis

Ieder bedrijf is anders en daarom loopt ieder bedrijf andere risico’s. En hoewel u er liever niet over nadenkt, geldt dat ook voor uw bedrijf. Maar welke risico’s zijn dit? En hoe pakt u deze risico’s het beste aan? 

We helpen u graag met risicomanagement, door de risico’s voor uw bedrijf in kaart te brengen en op waarde te schatten. Samen stellen we een goed risicobeleid op, zodat potentiële gevaren kunnen worden beperkt of zelfs voorkomen. Bekijk onze referenties of maak een vrijblijvende kennismakingsafspraak.

Advies over risicomanagement

Het kan als ondernemer lastig zijn om de risico’s voor uw bedrijf objectief in kaart te brengen. Als ondernemer denkt u in kansen, niet in bedreigingen. Bij dat laatste kunnen wij u helpen. Daarom komt Van Luin graag langs om u, uw collega’s en het bedrijf te leren kennen en alle risico’s in kaart te brengen, inclusief de financiële consequenties van deze risico’s. Uiteraard bedenken we ook oplossingen; dat kunnen organisatorische, maar ook verzekeringsoplossingen zijn. Is een verzekering de beste oplossing? Dan onderhandelen wij voor de beste prijs en voorwaarden voor uw bedrijf. En daar houdt het bij ons niet mee op. Wij blijven de risico’s monitoren en het traject ieder jaar herhalen.

Maak een afspraak

Verschillende soorten risicomanagement

We delen integraal risicomanagement op in verschillende facetten. Zo kunnen wij goed alle soorten risico’s in kaart brengen en zorgen we ervoor dat uw bedrijf sterk staat als er iets onverwacht gebeurt. Het is belangrijk om te weten dat er nooit een risicoanalyse gemaakt wordt van één van deze onderdelen, maar dat er altijd naar het totaalplaatje wordt gekeken. We onderscheiden zes vormen van risicomanagement, die we allemaal meenemen als we uw bedrijf advies geven over risicomanagement.

Bij Van Luin geven we onder andere advies over strategisch risicomanagement, financieel risicomanagement, operationeel risicomanagement en juridisch risicomanagement. 

Verschillende soorten risicomanagement

De voordelen van onze aanpak

U kunt altijd rekenen op integraal risicomanagement dat past bij uw bedrijf. Daarnaast staat persoonlijk contact bij ons op nummer één. 

 • Verzekeren vanuit een bedrijfskundig perspectief
 • Advisering vanuit het bedrijf en niet vanuit een lijst verzekeren
 • Bedrijf en haar risico’s als uitgangspunt voor risicomanagement
 • Verzekeringen zijn middel voor risicomanagement, geen doel op zich
 • Onafhankelijk advies door het hanteren van fees
 • Dienstverlening vanuit een vooraf bekend en bewezen model
 • Geen advies maar adviseren. Niet een eenmalige actie, maar continu advies
 • Externe riskmanager voor bedrijven zonder eigen riskmanager

 

Maak een afspraak

Hoe werkt een claim bij aansprakelijkheid?

Bij de meeste verzekeringen wordt bij een schade (een claim) gekeken naar de polis en de voorwaarden. Staat de gebeurtenis beschreven onder de gedekte gebeurtenissen en zijn de juiste zaken/adressen verzekerd? Dan volgt vaak een uitkering. Bij een aansprakelijkheidsverzekering zijn in veel gevallen de leveringsvoorwaarden van belang. Dit geldt zeker wanneer een dienst wordt geleverd of een product wordt gekocht.

Lees verder in onze blog

Lees verder

Risico's voor productiebedrijven of groothandels

Bij productiebedrijven of groothandels is het vaststellen van de risico’s een behoorlijke puzzel. Om alle risico’s goed vast te kunnen stellen we o.a. de volgende vragen:

 • Van wie is het product op welk moment?
 • Wat is de waarde van het product (op welk moment)?
 • Wie verzorgt en verzekert transport (en hoe is het verzekerd)?
 • Waar komen de producten vandaan en waar gaan ze naar toe?
 • Hoe is het met de contracten geregeld?
 • Wat zijn kritieke toeleveranciers en hoe kunnen we calamiteiten opvangen?

 

Aan de hand van de antwoorden op deze vragen brengen we risico’s en mogelijke oplossingen in kaart. Daarna komt het verzekeringsaspect pas.

Meer lezen over onze aanpak en diensten

De kenmerken van goed risicomanagement

Risicomanagement is belangrijk, maar niet gemakkelijk. De risico’s voor uw eigen bedrijf in kaart brengen, kan lastig zijn. Daarom kan het handig zijn om een externe organisatie in te huren die de risico’s voor uw bedrijf identificeert, analyseert, oplossingen biedt en monitort. Bij Van Luin nemen we het risicomanagement voor uw bedrijf graag uit handen. Wij hebben hier inmiddels veel ervaring mee opgedaan bij allerlei soorten bedrijven in Nederland en daarbuiten. 

Risicomanagement in de praktijk

Kan uw bedrijf wel wat hulp gebruiken met risicomanagement? Dan komen we graag bij u langs om u, uw collega’s en het bedrijf te leren kennen. Met uw input brengen we de potentiële risico’s in kaart, analyseren we deze (inclusief de financiële consequenties) en maken we een risicobeleid. Uiteraard leveren we ook oplossingen voor de risico’s die we geïdentificeerd hebben. Soms zijn dit oplossingen op strategisch, operationeel of juridisch vlak, maar er kunnen ook verzekeringsoplossingen zijn om de risico’s (beter) af te dekken. Zo kan het zijn dat sommige verzekeringen eigenlijk overbodig zijn, als de risicopositie acceptabel is. Maar het kan ook zo zijn dat er juist een nieuwe verzekering nodig is. Als een nieuwe verzekering de beste oplossing is, onderhandelen wij met de verzekeringsmaatschappij voor de beste prijs en de beste voorwaarden. Natuurlijk stopt het niet bij het risicobeleid en het nemen van maatregelen. Monitoring is namelijk van groot belang. Een onderneming verandert immers continu. Daarom komen wij ieder jaar langs om dit traject te herhalen.

Risicomanagement volgens de Van Luin Methode

Wij snappen dat u als bedrijf optimaal verzekerd wil zijn. Om dit te realiseren hebben we een methode ontwikkeld die gebaseerd is op ‘doorzien en vooruitzien’. Aan de hand van het 4P model – people, product (of dienst), productiemiddelen en proces & organisatie – en een gesprek met de ondernemer, ontstaat er een overzicht met de belangrijkste risico’s en uitdagingen. Dit is een goede basis om het bedrijf te leren begrijpen. De doelstelling van risicomanagement volgens de Van Luin methode is continuïteit, financiële zekerheid en compliance. Als ondernemer wilt u immers zo snel mogelijk weer door met het bedrijf. Verzekeringen helpen daarbij, maar zijn geen doel op zich.

  Financieel risicomanagement

  Financieel risicomanagement is hét fundament voor een gezonde bedrijfsvoering en continuïteit van uw bedrijf. Bij financiële risico’s moet u onder meer denken aan rente-, krediet- en valutarisico’s. Deze risico’s zijn niet alleen van invloed op de resultaten en groei van het bedrijf, maar kunnen ook een gevaar vormen voor de continuïteit ervan. Daarom is het van groot belang om de financiële risico’s in kaart te brengen. Het objectief inventariseren van financiële risico’s én het bedenken van maatregelen is echter niet gemakkelijk.

  Kunnen financiële risico’s (beter) beheerst worden? Het antwoord is ja. Financieel risicomanagement is een belangrijke tool om op een heldere, systematische manier financiële risico’s in kaart te brengen, te evalueren en – door er proactief mee om te gaan – beter onder controle te houden. Op de lange termijn zorgt dit ervoor dat de financiële schade voor uw bedrijf bij eventuele calamiteiten kunt beperken of zelfs kunt voorkomen. Daarom helpt Van Luin graag met een persoonlijk advies.

  Due diligence onderzoek

  Wilt u een bedrijf overnemen of wordt uw bedrijf overgenomen? Dan kan het zo zijn dat er een Due Diligence onderzoek gedaan moet worden. Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken of er (financiële) risico’s zitten in de overname die niet op het eerste gezicht duidelijk zijn. Een Due Diligence onderzoek is arbeidsintensief en vaak is er sprake van een behoorlijke tijdsdruk. Bij sommige onderdelen kan het moeilijk zijn om de gevraagde informatie makkelijk te achterhalen. Bent u bezig met een Due Diligence onderzoek of staat er een op de planning en heeft u hulp nodig bij vraagstukken zoals bijvoorbeeld de financiële risico’s? Dan helpen we graag bij het onderzoeken hiervan.

  • Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van Due Diligence onderzoeken met betrekking tot de gehele verzekeringsportefeuille en hebben veel ervaring met onderzoeken bij fusies en overnames.
  • Onze hulp tijdens een Due Diligence onderzoek stopt natuurlijk niet bij het uitvoeren ervan. Wij denken namelijk graag met u mee over hoe u de eventuele problemen die er zijn kunt oplossen op een manier die voor u het meest voordelig is.

  Juridisch risicomanagement

  Juridisch risicomanagement is een belangrijk onderdeel van het integraal risicomanagement van uw bedrijf. Bij juridisch risicomanagement worden alle juridische risico’s voor het bedrijf geïdentificeerd en gekwalificeerd, waarna beheersmaatregelen kunnen worden vastgesteld. Door goed juridisch risicomanagement (ook wel legal risk management genoemd), kunnen juridische problemen beperkt en voorkomen worden. Zo kunt u voorkomen dat uw bedrijf bijvoorbeeld te maken krijgt met een aansprakelijkheidsclaim, onbetaalde facturen of fouten in arbeidscontracten.Van Luin helpt uw bedrijf graag bij het in kaart brengen van deze risico’s en adviseert hoe de juridische risico’s zoveel mogelijk beperkt kunnen worden.

  Operationeel risicomanagement

  Een onderdeel van risicomanagement is operationeel management. Bij operationeel risicomanagement wordt er gekeken naar het ‘doorgaan’ van een bedrijf bij mogelijke calamiteiten. Door mogelijke calamiteiten van een bedrijf in kaart te brengen en een draaiboek te maken van wat te doen bij deze calamiteiten, wordt de operationele risicomanagement vastgesteld. Bij Van Luin helpen we u graag de calamiteiten in kaart te brengen en adviseren we u welke maatregelen hiervoor kunt nemen.

  Er zijn enorm veel operationele risico’s die u als bedrijf loopt, variërend van stormschade aan een gebouw, systeemstoringen en het vertrek van belangrijke medewerkers tot boekhoudfouten, interne/externe fraude en misleiding van aandeelhouders.  We zoeken uit wat de beste oplossingen zijn voor deze calamiteiten. Zo zijn er organisatorische oplossingen voor verschillende calamiteiten, maar kan het ook goed zijn om voor een verzekering te kiezen. 

  Strategisch risicomanagement

  Ieder bedrijf loopt risico’s, ook uw bedrijf. Het is daarom noodzakelijk om het risicobeheer op orde te hebben. Bij risicomanagement richten bedrijven zich echter vaak eenzijdig op de operationele en tactische kant, oftewel op de risico’s die samengaan met het functioneren van personen, systemen en processen in het bedrijf. Hierbij is het verstandig om niet enkel te kijken naar de risico’s op tactisch en operationeel niveau, maar ook op strategisch niveau. Strategisch risicomanagement richt zich namelijk op de risico’s die volgen uit strategische keuzes. Deze keuzes kunnen een gevaar vormen voor het behalen van de doelstellingen van het bedrijf als geheel, maar ook de continuïteit van uw bedrijf. Bij strategische risico’s kunt u denken aan tegenpartij-, maatschappelijke-, markt-, liquiditeits-, rente- en reputatierisico’s.

  Compliance

  Het is belangrijk dat uw bedrijf zich aan de wet- en regelgeving houdt, om eventuele boetes en claims te voorkomen. Omdat we begrijpen dat het lastig is om alle compliance risico’s voor uw bedrijf zelf te identificeren, helpt Van Luin hier graag bij. Zo kijken wij naar bestaande contracten van uw bedrijf en dan met name naar de gehanteerde voorwaarden. We onderzoeken of deze ter hand worden gesteld en of deze goed aansluiten op de aansprakelijkheidsverzekering(en). Gaat u in zee met een (nieuwe) afnemer, maar weet u niet of de voorwaarden wel onder uw dekking vallen? Of twijfelt u of uw toeleverancier wel de juiste verzekering(en) heeft? Wij gaan graag met uw bedrijf en afnemers in gesprek om dit soort zaken uit te zoeken en zo goed mogelijk te regelen.

  Maak kennis met onze adviseurs

  Expertise waar u op kunt vertrouwen

  Expertise waar u op kunt vertrouwen

  Persoonlijk advies

  Door de risico’s voor uw bedrijf in kaart te brengen en op waarde te schatten.
  Expertise waar u op kunt vertrouwen

  Oplossingsgericht

  Uiteraard bedenken we ook oplossingen; dat kunnen organisatorische, maar ook verzekeringsoplossingen zijn.
  Expertise waar u op kunt vertrouwen

  Betrokken adviseurs

  Wij blijven betrokken bij uw bedrijf. Zo blijven we de risico’s monitoren.