Juridisch risicomanagement

Juridisch risicomanagement is een belangrijk onderdeel van het integraal risicomanagement van jouw bedrijf. Bij juridisch risicomanagement worden alle juridische risico’s voor het bedrijf geïdentificeerd en gekwalificeerd, waarna beheersmaatregelen kunnen worden vastgesteld. Door goed juridisch risicomanagement (ook wel legal risk management genoemd), kunnen juridische problemen beperkt en voorkomen worden. Van Luin helpt jouw bedrijf graag bij het in kaart brengen van deze risico’s en adviseert jullie hoe de juridische risico’s zoveel mogelijk beperkt kunnen worden.

Neem contact op
Juridisch risicomanagement

Wat levert juridisch risicomanagement jouw bedrijf op?

Juridisch risicomanagement is van groot belang voor ieder bedrijf. Je wilt onnodige risico’s voor je bedrijf immers vermijden. Zo kun je voorkomen dat je bedrijf bijvoorbeeld te maken krijgt met een aansprakelijkheidsclaim, onbetaalde facturen of fouten in arbeidscontracten. Natuurlijk loopt iedere onderneming risico’s, maar je kunt deze wel zoveel mogelijk beperken voor jouw bedrijf.

Juridisch risicomanagement draait veelal om compliance. Het is belangrijk dat je je als bedrijf aan de wet- en regelgeving houdt, om eventuele boetes en claims te voorkomen. Omdat we begrijpen dat het lastig is om alle juridische risico’s voor je bedrijf zelf te identificeren, helpt Van Luin je hier graag bij. Zo kijken wij naar bestaande contracten van jouw bedrijf en dan met name naar de gehanteerde voorwaarden. We onderzoeken of deze ter hand worden gesteld en of deze goed aansluiten op de aansprakelijkheidsverzekering(en). Ga je in zee met een (nieuwe) afnemer, maar weet je niet of hun voorwaarden wel onder jouw dekking vallen? Of twijfel je of jouw toeleverancier wel de juiste verzekering(en) heeft? Wij gaan graag met jouw bedrijf en jullie afnemers in gesprek om dit soort zaken uit te zoeken en zo goed mogelijk te regelen.

Advies over juridisch risicomanagement

Natuurlijk verschillen de juridische risico’s per bedrijfstak en sector. Waar jouw bedrijf wellicht risico loopt bij een bedrijfsovername, loopt een ander bedrijf juridische risico’s omdat de contracten niet goed zijn opgesteld. Voor MKB-bedrijven geldt vaak dat ze geen bedrijfsjurist hebben die pro-actief op zoek gaat naar juridische risico’s en daar maatregelen voor neemt. Juist daarom is advies over juridisch risicomanagement voor veel MKB-bedrijven van groot belang. Het is immers een hele taak om alle juridische risico’s in kaart te brengen. Van Luin helpt jouw bedrijf graag bij juridisch risicomanagement. We komen graag bij je langs om jou, je bedrijf en je werknemers te leren kennen. Vervolgens brengen we de juridische risico’s in kaart en zoeken we naar de beste oplossing. Dit kan een aanpassing zijn in contracten of Algemene Voorwaarden, maar ook het afsluiten van een verzekering is een optie. Als dit laatste het geval is, onderhandelt Van Luin voor de beste voorwaarden en prijs met verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Juridisch risicomanagement met De Van Luin-methode

Van Luin richt focust op risicomanagement voor middelgrote bedrijven in (midden) Nederland. Juridisch risicomanagement is daar een belangrijk onderdeel van. Wij begrijpen dat jouw bedrijf optimaal verzekerd wil zijn; niet te veel, niet te weinig en uiteraard afgestemd op de risico’s van jouw bedrijf. Om dit te realiseren hebben wij de Van Luin-Methode ontwikkeld. Deze methode vormt een goede leidraad voor een passend pakket verzekeringen voor ieder bedrijf.

Aan de hand van ons 4P model – people, product (of dienst), productiemiddelen en proces & organisatie – een gesprek met jou als ondernemer ontstaat een overzicht met de belangrijkste risico’s en uitdagingen. Zo leren we jouw bedrijf kennen en dat vormt de basis voor continuïteit, financiële zekerheid en compliance voor jouw bedrijf. De Van Luin-methode kent een aantal voordelen, namelijk:

  • Verzekeren vanuit een bedrijfskundig perspectief
  • Advisering op maat voor jouw bedrijf; wij verzekeren niet vanuit een lijst
  • Jouw bedrijf en haar risico’s als uitgangspunt voor risicomanagement
  • Verzekeringen zijn een middel voor risicomanagement geen doel op zich
  • Onafhankelijk advies door het hanteren van fees
  • Dienstverlening vanuit een vooraf bekend en bewezen model
  • Geen advies maar adviseren. Niet een eenmalige actie, maar continu advies
  • Externe riskmanager voor bedrijven zonder eigen riskmanager

Juridisch risicomanagement en meer

We adviseren graag over de juridische risico’s voor jouw bedrijf. Maar we kijken verder dan dat. Daarom geven we bij een risicoanalyse ook advies over
strategisch risicomanagement, financieel risicomanagement, due diligence en operationeel risicomanagement. We maken een analyse van al deze onderdelen, zodat we jouw bedrijf passend advies kunnen geven over allround risicomanagement. Ook voor advies over werknemerspensioen, duurzame inzetbaarheid en internationaal zakendoen kun je bij Van Luin terecht.

Neem contact op
Juridisch risicomanagement en meer