Strategisch risicomanagement

Risicomanagement is een cruciaal element in de bedrijfsvoering van jouw bedrijf. Ieder bedrijf loopt immers risico’s op verschillende gebieden. Bij risicomanagement richten bedrijven zich echter vaak eenzijdig op de operationele en tactische kant, oftewel op de risico’s die samengaan met het functioneren van personen, systemen en processen in het bedrijf. Hierdoor verliezen bedrijven vaak de risico’s uit het oog die voortkomen uit de strategie. Maar vaak is de validiteit van de strategie juist een pijnpunt. Wil jij de risico’s voor je organisatie als geheel in kaart brengen? Van Luin helpt!

Neem contact op
Strategisch risicomanagement

Wat levert strategisch risicomanagement op voor jouw bedrijf?

Ieder bedrijf loopt risico’s, ook jouw bedrijf. Het is daarom noodzakelijk om je risicobeheer op orde te hebben. Hierbij is het verstandig om niet enkel te kijken naar de risico’s op tactisch en operationeel niveau, maar ook op strategisch niveau. Strategisch risicomanagement richt zich namelijk op de risico’s die volgen uit strategische keuzes. Deze keuzes kunnen een gevaar vormen voor het behalen van de doelstellingen van je bedrijf als geheel, maar ook de continuïteit van je bedrijf. Bij strategische risico’s kun je denken aan tegenpartij-, maatschappelijke-, markt-, liquiditeits-, rente- en reputatierisico’s. Breng je deze risico’s in kaart en heb je een oplossing achter de hand, dan kun je de schade bij een eventuele calamiteit beperken of zelfs voorkomen.

Advies over strategisch risicomanagement

Als ondernemer kan het moeilijk zijn om de risico’s voor jouw bedrijf geheel in kaart te brengen. Veel bedrijven schakelen dan ook de hulp van een expert in. Van Luin helpt je graag bij de inventarisatie van de strategische risico’s van jouw bedrijf. Dit doen wij op een persoonlijke manier. Om de risico’s van je bedrijf optimaal in kaart te kunnen brengen, leren wij jou, je collega’s en het bedrijf graag beter kennen. Wij adviseren je in de risico’s van je bedrijf, de daaropvolgende financiële consequenties en bieden je een oplossing op maat. Maar daar houdt het bij ons niet op. Wij herhalen dit proces jaarlijks, zodat je nu én later verzekerd bent van de beste hulp.

Strategisch risicomanagement en meer

Wanneer we een risicoanalyse maken voor jouw bedrijf, kijken we niet enkel naar strategisch risicomanagement. We focussen ook op
juridisch risicomanagement, financieel risicomanagement, integraal risicomanagement, due diligence en operationeel risicomanagement. Zo kunnen we een passend en allround advies geven. Wil je advies over werknemerspensioen, duurzame inzetbaarheid of internationaal zakendoen? Ook dan staan we graag voor je klaar!

Samen met jullie input brengen we de risico’s in kaart en kijken we naar hoe we deze kunnen voorkomen, verkleinen of oplossen. Soms zijn deze oplossingen op operationeel, strategisch of juridisch vlak, maar het kan ook zijn dat het slim is om een nieuwe verzekering af te sluiten. Aan de andere kant kunnen we juist ook lopende verzekeringen tegenkomen die overbodig lijken te zijn als de risicopositie die jullie hebben acceptabel is. Als een nieuwe verzekering de beste oplossing is, onderhandelen wij met de verzekeringsmaatschappij voor de beste prijs en de beste voorwaarden.

Strategisch risicomanagement en meer