Duurzame inzetbaarheid met Van Luin

Medewerkers zijn je belangrijkste ‘kapitaal’. De gezondheid en vitaliteit van medewerkers is op korte en langere termijn dan ook cruciaal voor jouw bedrijf. Maar wat kan je als werkgever doen om je medewerkers gezond te houden? En wat zijn de consequenties als een medewerker toch ziek of zelfs arbeidsongeschikt wordt? Van Luin wordt graag jouw gesprekspartner en adviseur als het gaat om investeren in ‘duurzame inzetbaarheid’ van jouw medewerkers. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de beste investering is in jouw belangrijkste kapitaal. Maar als het toch mis zou gaan willen we dat het goed geregeld is voor jou als werkgever en voor de medewerker.

Duurzame inzetbaarheid met Van Luin
De kracht van duurzaam inzetbaar personeel

De kracht van duurzaam inzetbaar personeel

Medewerkers zijn het hart van je bedrijf. Ze zijn jouw belangrijkste ‘kapitaal’ en dus is het van groot belang om ervoor te zorgen dat je medewerkers gezond en vitaal blijven. Maar doe je dat, als je medewerkers toenemende werkdruk ervaren en uitval op de loer ligt? Om tijdelijke uitval (verzuim) of langdurige uitval (arbeidsongeschiktheid) te voorkomen, is het belangrijk om te werken aan de weerbaarheid van je medewerkers. Door medewerkers inzetbaar te houden (ook op de lange termijn) en meer te focussen op voorkomen in plaats van genezen, zal het verzuim dalen. Dat is positief voor het bedrijf, houdt de verzekeringspremies laag  en het is positief voor de medewerkers.

Advies over collectieve inkomensverzekeringen

Advies over collectieve inkomensverzekeringen

Een zieke of zelfs arbeidsongeschikte medewerker, kan grote (financiële) impact hebben. Van Luin adviseert jouw bedrijf daarom graag over collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Want ziekte of arbeidsongeschiktheid is helaas nooit 100% te voorkomen. Als iemand ziek of arbeidsongeschikt is, wil je deze risico’s goed afgedekt hebben. We maken een ‘collectieve arbeidsongeschiktheids-verzekering scan” om de risico’s die er zijn zo klein mogelijk te houden. Zo houden we jouw bedrijf en de werknemers gezond én goed verzekerd. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Case 1: Check WGA ERD premie UWV versus WGA ERD premie via een verzekeraar

Veel werkgevers zijn geen eigenrisicodrager voor de ZW of de WGA. Dit houdt in dat de werkgever een premie betaalt aan het UWV. En dat het UWV de kosten draagt van de ZW- of WGA-uitkering van een medewerker bij eventuele ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het UWV is in dit geval ook verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Om werkgevers te stimuleren om meer aan re-integratie te doen is de gedifferentieerde premie ZW en WGA ingevoerd.

Middelgrote en grote werkgevers betalen een minimumpremie als er geen instroom is (geweest), maar dat kan snel en fors oplopen als er wel instroom is geweest. Dit is de financiële prikkel om hiermee aan de slag te gaan.

Maar je moet hier dan wel scherp op zijn. Een klant van ons had jaren geen instroom gehad en betaalde aan het UWV een WGA ERD premie van 0,33 % x € 3.000.000 = € 9.990 per jaar. In 2015 werden 4 medewerkers (na twee jaar ziekte) arbeidsongeschikt. Vanaf dat moment ontvangen de 4 medewerkers een WGA-uitkering die de komende 10 jaar toegerekend wordt aan de werkgever. Dat betekende in 2017 een premie bij het UWV van 2,64% en in 2018 een premie van 3,04%. In plaats van € 9.900 moest het bedrijf per 1-1-2017 dus € 79.000 aan het UWV betalen.

Veel werkgevers hebben van eigenrisicodrager gehoord, maar weten niet precies wat het financieel betekent en wat ze zouden kunnen doen. Daarom maakt Van Luin jaarlijks een ZW- of WGA scan om de toekomstige premies van het UWV in te schatten en die af te zetten tegen alternatieven. Door onze scan worden dit soort zaken inzichtelijk. Wij adviseerden bovengenoemde klant per 1-1-2017 eigenrisicodrager te worden en het risico tegen een premie van 1,48% bij een verzekeraar onder te brengen. Dat was helaas nog wel een stijging ten opzichte van de “oude” premie van het UWV, maar 50% minder dan de premie bij het UWV.

 

Wil je meer weten?

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid draait om de rol die je als bedrijf of organisatie speelt bij de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van je medewerkers. Als je als bedrijf een omgeving creëert waarin aandacht is voor deze zaken, ben je goed op weg naar duurzame inzetbaarheid. En dat is heel voordelig! Uit diverse onderzoeken is namelijk gebleken dat aandacht besteden aan de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van je medewerkers, voor meer werkplezier, minder verzuim en een toename in productiviteit zorgt.

Waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk voor mijn bedrijf?

Iedereen wil natuurlijk gezond zijn (zowel fysiek als mentaal) en een leuke baan hebben waar je met plezier naartoe gaat. Het is dus logisch dat medewerkers graag bij een bedrijf werken dat aandacht besteedt aan duurzame inzetbaarheid. Maar wat levert dit je als bedrijf eigenlijk op?

Het is als werkgever fijn om tevreden, gezonde en gelukkige werknemers te hebben. Dit betekent namelijk dat ze met meer plezier naar werk komen en productiever zijn. Als je als werkgever aandacht besteedt aan de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van je medewerkers, daalt daarnaast het verzuim. Gezonde medewerkers zullen minder snel thuis komen te zitten door fysieke klachten of een burn-out, wat een afname in verzuim en dus ook in verzuimkosten betekent.

Ieder bedrijf is anders en andere uitdagingen zijn belangrijk. Aan de hand van ons 4P model, en een gesprek met de ondernemer, ontstaat er een overzicht met de belangrijkste risico’s en uitdagingen. Dit is een goede basis om het bedrijf te leren begrijpen.

De doelstelling van risicomanagement volgens de Van Luin methode is continuïteit, financiële zekerheid en compliance. Als ondernemer wil je immers zo snel mogelijk weer door met je bedrijf. Verzekeringen helpen daarbij, maar zijn geen doel op zich.

 

Veel werkgevers gaan zich pas bezighouden met de gezondheid van hun werknemers, als het verzuim te hoog (en dus te duur) wordt. Bij Van Luin zijn we van mening dat er beter eerder actie ondernomen kan worden. Daarom kijken we graag samen wat duurzame inzetbaarheid voor jouw bedrijf kan betekenen. Als werkgever speel je een belangrijke rol in dit proces, maar ook de medewerkers worden ingelicht. Zij zijn namelijk medeverantwoordelijk voor hun eigen ziekteverzuim. Focussen op duurzame inzetbaarheid is geen eenmalige actie maar een “way of life” waar we je bij Van Luin graag over adviseren.

Onze ‘duurzame-inzetbaarheidsscan’ (een 0-meting) wordt gebruikt als startpunt voor verbeterslagen op het gebied van gezondheid, kennis en vaardigheden van medewerkers. Ook kijken we naar de werk-privé balans, motivatie en betrokkenheid. Vanuit deze gegevens onderzoeken we wat een investering in de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers oplevert. We adviseren over preventieve maatregelen en verzekeringsoplossingen, mocht dat nodig zijn in de toekomst.

Klop je bij ons aan voor advies over duurzame inzetbaarheid? Dan kun je altijd rekenen op kennis van het vak en persoonlijk contact. Wij draaien al lange tijd mee en adviseren bedrijven in de meest uiteenlopende branches. Daarnaast vinden we het belangrijk om jouw bedrijf écht te leren kennen, zodat we jullie zo goed mogelijk kunnen helpen.

Naast dat wij expert zijn op het gebied van duurzame inzetbaarheid, kun je ook bij ons terecht voor advies over risicomanagement, collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, werknemerspensioen en internationaal zaken doen.