Werknemerspensioen

Pensioen kan ingewikkeld lijken. Want welke keuzes heb je als werkgever en wat betekent dit financieel? En begrijpen medewerkers wel wat hun pensioen inhoudt? Bij Van Luin geven we je graag antwoord op al deze vragen en nemen we je twijfels weg. Wij vinden alles rondom werknemerspensioen leuk en zijn volgens onze klanten goed in het uitleggen ervan. Door open, helder en eenduidig te communiceren slaan wij een brug tussen werkgever, medewerkers of OR om samen tot een gewaardeerde pensioenoplossing te komen.

Werknemerspensioen
Het belang van een goed werknemerspensioen

Het belang van een goed werknemerspensioen

Een pensioenregeling voor werknemers is vaak niet verplicht. Maar als je als werkgever goed voor je medewerkers wilt zorgen, mag een goed werknemerspensioen eigenlijk niet ontbreken. Het probleem is alleen dat je als werkgever vaak (te) veel keuze hebt en niet weet welke pensioenregeling het best is voor jouw werknemers en jouw bedrijf. Gelukkig helpen we je daar graag mee bij Van Luin. Wij zorgen ervoor dat er een goede pensioenregeling is en dat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Geen vaktermen en dikdoenerij, maar eenvoudig en begrijpelijk uitleg over het werknemerspensioen.

Pensioen regelen voor je werknemers?

Pensioen regelen voor je werknemers?

Over pensioen adviseren is een vak. Er zijn verschillende keuzes die je als werkgever kunt maken en de consequenties daarvan moet je kunnen overzien. Maar dat kan best lastig zijn! Daarom helpen we je bij Van Luin graag met een nieuwe pensioenregeling of het verlengen of wijzigen van de huidige pensioenregeling. We zorgen dat je als werkgever precies weet welke keuzes je hebt bij het invoeren of verlengen van een pensioenregeling en wat de consequenties hiervan zijn. Ook voor je medewerkers staan we klaar: we vinden het namelijk belangrijk dat zij begrijpen wat hun pensioen inhoudt en wat dit voor hun toekomstige financiële situatie betekent. Wij maken pensioen begrijpelijk en leuk!

Case 1: Vertaalslag van beleggen in lifecycle fondsen naar pensioen voor medewerkers

Het afsluiten van een pensioenregeling is voor veel pensioenadviseurs het einde van het contact met de klant. Voor ons is het juist begin! Voor een sales- en marketingorganisatie hebben wij 2 jaar geleden, in gezamenlijk overleg met directie en OR, een beschikbare premie pensioenregeling ingevoerd. De regeling is gebaseerd op een maximaal toegestane premie inleg. Dat klinkt goed, maar we zijn twee jaar verder en hoe pakt het beleggen in de praktijk uit?

Hoe goed is het pensioen bij ‘economisch mooi weer’ en wat blijft er aan het eind van de rit nog van over bij ‘slecht weer’? En welke keuzes maken medewerkers zelf om hier invloed op uit te oefenen? Na 2 jaar bleek dat de aandacht voor pensioen en mogelijkheden die medewerkers zelf hebben, weer behoorlijk te zijn weggezakt.

In overleg met de directie en OR hebben we besloten om ‘pensioen updategesprekken’ in te voeren. Tijdens deze gesprekken frissen wij pensioenkennis bij de medewerkers op. Het effect daarvan is dat zij zich realiseren hoe zij ervoor staan wat betreft hun pensioen, welke keuzes ze hebben en wat het effect van hun keuzes is. Dit leidt niet alleen tot actie door de medewerker maar ook tot waardering voor wat hun werkgever voor hen doet. Zo is het pensioen voor iedereen begrijpelijk en wordt het gewaardeerd!

Case 2: Verlenging pensioenregeling van een technische groothandel

Bij een technische groothandel (220 medewerkers) liep het contract van de collectieve pensioenregeling af. Bij een verlenging staat vaak de wens van de werkgever (kostenbeheersing) tegenover de wens van de werknemer (een zo hoog mogelijk en liefst gegarandeerd pensioen). In dit geval leidde een verlenging van de bestaande ‘middelloonregeling’ tot een onacceptabele verhoging van de premie voor de werkgever, waardoor dit geen haalbare optie was. Maar het beëindigen van de middelloonregeling was voor de medewerkers een grote stap terug in zekerheid. De technische groothandel vroeg advies aan Van Luin.

Bij Van Luin begrijpen wij deze tegenstellingen tussen werkgevers en werknemers. We zijn van mening dat het goed mogelijk is om gezamenlijk een oplossing te vinden; met elkaar en niet tegen elkaar. Vertrouwen, openheid en heldere communicatie zijn de kernwoorden die wij in dit proces hanteren, uiteraard gecombineerd met onze specialistische pensioenkennis. Daarom hebben we vanaf het begin van het traject voor deze technische groothandel de OR betrokken en met de OR dezelfde informatie gedeeld als met de directie.

Dit heeft geleid tot een open discussie waar belangen van zowel de werkgever als de medewerkers inzichtelijk werden en er begrip ontstond voor beide standpunten. Zo konden gezamenlijk keuzes worden gemaakt op basis van gelijke en volledige informatie. De OR en alle medewerkers zijn voor de contractvervaldatum akkoord gegaan met de nieuwe beschikbare premieregeling. Gevolg: in plaats van een mogelijk arbeidsconflict is de onderlinge relatie versterkt!

Wil je meer weten?

Hoe werkt een werknemerspensioen?

Natuurlijk krijgen werknemers later AOW, maar het is verstandig (en eigenlijk vaak noodzakelijk) om daarnaast ook zelf pensioen op te bouwen. Daarom zijn er veel werkgevers die voor een pensioenregeling voor hun werknemers zorgen. Dit betekent dat er van het salaris van de werknemer een bepaald bedrag wordt afgetrokken (ook wel een franchise of het drempelbedrag genoemd). Over het bedrag dat daarna overblijft (de pensioengrondslag), wordt pensioenpremie betaald aan een pensioenuitvoerder. Dit kan volledig door de werkgever worden gedaan, gedeeltelijk door de werkgever en gedeeltelijk door de werknemer, of volledig door de werknemer. Hoe de premie belegd wordt, is afhankelijk van het type pensioenregeling.

Welke pensioenregelingen zijn er?

Er zijn drie soorten pensioenregelingen. Als eerste is er de uitkeringsovereenkomst. Bij dit type pensioenregeling weet de werknemer van tevoren de hoogte van de pensioenuitkering en deze staat ook vast. Er is hierbij keuze uit een middelloonregeling en een eindloonregeling. Bij een middelloonregeling hangt de pensioenuitkering af van het aantal jaar dat de werknemer in dienst is geweest en het gemiddelde salaris in die periode. Bij de eindloonregeling hangt de pensioenuitkering af van het aantal dienstjaren en het salaris dat op het eind werd verdiend. Een ander type pensioenregeling is de premieovereenkomst. Hierbij staat de hoogte van de pensioenuitkering niet vast, omdat de premie wordt belegd. Het uiteindelijke pensioenkapitaal is dus afhankelijk van de resultaten van premie inleg en behaalde rendementen. Voor de hoogte van de pensioenuitkeringen op pensioendatum zijn de rente en levensverwachtingen op pensioendatum van belang. En als laatste is er de kapitaalovereenkomst, die overigens niet zo vaak meer voorkomt. Bij dit werknemerspensioen zijn er afspraken gemaakt over de hoogte van het pensioenkapitaal, waarmee een pensioenuitkering wordt aangekocht.

Advies over werknemerspensioen van Luin

Weten welke pensioenregelingen er allemaal mogelijk zijn, maakt de keuze niet altijd makkelijker. Daarom adviseren wij graag over een passende pensioenregeling voor jouw bedrijf. Wij zien pensioen als een dynamische afspraak tussen diverse partijen. Of het nu gaat om collectief werknemerspensioen of de pensioenregeling voor een directeur aandeelhouder; wij komen graag langs om je te leren kennen en de mogelijkheden uit te leggen. Wanneer je ons om advies vraagt, kun je altijd rekenen op expertise en persoonlijk contact. We hebben jarenlange ervaring in het adviseren over pensioenregelingen en afsluiten ervan. Ook voor jouw bedrijf staan we dus graag klaar om pensioen begrijpelijk en leuk te maken! Onze klanten vinden het fijn dat we hen echt kennen en ze altijd kunnen rekenen op onze hulp. Wij staan niet alleen voor je klaar als er een pensioenregeling moet worden afgesloten, maar ook in de fase ervoor én erna. Je kunt bij Van Luin terecht voor werknemerspensioenen, maar ook voor advies over risicomanagement, duurzame inzetbaarheid en internationaal zakendoen.