Pensioenakkoord van de baan…

Na letterlijk jaren onderhandelen is het pensioenakkoord van de baan. Raakt het mislukken van de onderhandelingen het pensioen van u of uw medewerkers? Dat hangt ervan af of u of uw medewerkers pensioen opbouwen bij een bedrijfstak- of ondernemingspensioenfonds, of bij een verzekeraar.