Referendum spelbreker voor pensioenakkoord?

Het lot van het principeakkoord voor noodzakelijke pensioenhervormingen lijkt in handen gegeven van de FNV-achterban. Deze achterban focust vooral op één onderdeel van het pensioenakkoord: de AOW-datum. 40% van de FNV leden is ouder dan 60. Gaat de dictatuur van de minderheid leiden tot het ten onrechte afschieten van het pensioenakkoord? En waarom is de AOW-leeftijd eigenlijk van ondergeschikt belang in de discussie?