Particulier

Het eenvoudig afsluiten van een verzekering is vaak onvoldoende. Het biedt schijnzekerheid. Steeds meer bieden verzekeraars verschillende dekkingen aan. Een polis moet aansluiten bij uw situatie. Uw verzekeringspakket moet dekking bieden voor de risico’s die u loopt en die u wenst te verzekeren. Wanneer u wel een verzekering heeft maar die sluit niet aan op uw situatie dan kan dat (financiële) teleurstelling opleveren.

Daarom beginnen wij altijd met een inventarisatie. Wij bespreken met u uw situatie, uw risico’s en uw risicobereidheid. Aan de hand hiervan doen wij u een voorstel voor uw verzekeringspakket. Uiteraard proberen wij deze polissen zo voordelig mogelijk uit de markt te halen, maar houden daarbij wel uw wensen in ons achterhoofd. Het juiste pakket tegen de beste premie. Daar zetten wij op in. Niet alleen bij het afsluiten maar ook in de toekomst. U verandert, uw situatie verandert! En dus veranderen ook uw verzekeringen met u mee.

Om u echt de juiste combinatie van verzekeringen aan te kunnen bieden gaan wij uit van een totaalrelatie. Wij willen de adviseur zijn voor al uw particuliere verzekeringen. Vanuit een totaalbeeld uw verzekeringen samenstellen vinden wij een betere keuze dan het spreiden van uw verzekeringen over verschillende adviseurs. Om dit totaalbeeld te realiseren adviseren wij u te kiezen voor 1 adviseur voor al uw verzekeringen. En dan natuurlijk het liefst bij ons: bij Van Luin!

Direct contact Het team