• Verzekeringen voor werknemers

  Voor werkgevers bestaan veel verschillende verzekeringen. Sommige dekken risico’s af die je als werkgever loopt. Andere verzekeringen zijn er ten behoeve van werknemers en maken onderdeel uit van het arbeidsvoorwaardenpakket.

 • Financieel risico van zieke werknemers

  De werknemers die je in dienst hebt, zijn je waarschijnlijk veel waard. Ze zijn dan ook het hart van het bedrijf en zonder je werknemers zou het bedrijf niet bestaan. Aan het in dienst hebben van medewerkers zijn ook risico’s verbonden. Denk hierbij aan een werknemer die langdurig ziek is of een burn-out heeft. Dit kan je flink wat geld kosten omdat je als werkgever verplicht bent gedurende een lange periode loon door te betalen. In een risico inventarisatie gesprek brengt Van Luin graag in kaart welke risico’s jouw werknemers met zich meenemen en hoe je deze kunt verkleinen. Maar soms kun je de risico’s niet beheersen of voorkomen en dan is verzekeren de juiste keuze. Maar welke verzekeringen voor werknemers zijn er allemaal en welke passen het beste bij jouw bedrijf? Bij Van Luin adviseren we je hier graag over.

  Werknemersverzekering als secundaire arbeidsvoorwaarde

  Er zijn verschillende werknemersverzekeringen die onderdeel van een pakket aan arbeidsvoorwaarden kunnen zijn.

  Een collectieve pensioenregeling
  Een collectieve pensioenregeling is een pensioenregeling waarbij alle werknemers van een werkgever deelnemen, mits zij binnen de omschreven deelnemers definitie vallen. Een pensioenregeling bestaat uit een aantal bestanddelen. Ten behoeve van de medewerkers wordt een pensioenspaarpot opgebouwd. Voor de partner en kinderen van een medewerker is een nabestaanden- en wezenpensioen verzekerd. Voor het geval een medewerker arbeidsongeschikt wordt is verzekerd dat de pensioenopbouw bij onverhoopte arbeidsongeschiktheid gewoon door loopt.

  Er zijn pensioenregelingen in allerlei soorten en maten. In een aantal stappen komen de pensioenspecialisten van Van Luin met je tot de best passende pensioenregeling voor jouw bedrijf. Daarbij staat begrijpen welke keuzes je als werkgever hebt en wat dat voor medewerkers betekent centraal.

  Een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsregeling
  Als het UWV één van jouw medewerkers na 24 maanden arbeidsongeschikt verklaart, ontvangt die medewerker een uitkering van het UWV. Zowel hoogte als duur van de uitkering zijn afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en de mate waarin de medewerker zijn vermogen om arbeid te verrichten nog gebruikt. Afhankelijk van alle omstandigheden, kan de terugval in inkomen van de medewerker bij arbeidsongeschiktheid enorm zijn.

  Met een aanvullende collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling kun je jouw werknemers verzekeren voor de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid en in geval van arbeidsongeschiktheid financiële zekerheid geven.

  Een collectieve ongevallenverzekering
  Deze verzekering biedt een financiële compensaties wanneer werknemers door een ongeval invalide raakt, of erger nog, overlijdt. Denk aan ongevallen op het werk en tijdens het woon-werkverkeer. Als bedrijf kun je ook kiezen voor een uitgebreide ongevallenverzekering. Deze dekt alle ongevallen, 24 uur per dag.

  Een collectieve ziektekostenverzekering
  Een collectieve zorgverzekering is een zorgverzekering die je voor een groter aantal medewerkers af kunt sluiten. Bij het afsluiten van een collectieve ziektekostenverzekering kun je korting realiseren voor jouw medewerkers. Dit kan interessant zijn voor je werknemers.

 • Advies voor de beste verzekering voor werknemers bij Van Luin

  Bij Van Luin hebben we ervaring met de risico’s die werknemers met zich meebrengen. Vaak kunnen deze risico’s operationeel, strategisch of juridisch worden voorkomen of opgelost, maar soms is het beter of noodzakelijk om een verzekering voor werknemers af te sluiten. Met deze verzekeringen kun je de risico’s en de financiële tegenvallers die deze risico’s met zich meebrengen dekken. Van Luin geeft je graag advies over de risico’s die jouw personeel met zich meebrengt en de verzekeringen die je daar het beste voor kunt afsluiten. Als een verzekering de beste oplossing is, onderhandelen wij met de verzekeringsmaatschappij voor de beste prijs en de beste voorwaarden.

  Schakel Van Luin in voor advies over de werknemersverzekeringen. Bij ons kun je rekenen op advies over verzekeringen op maat voor jouw bedrijf. Daarnaast is persoonlijk contact erg belangrijk. Wij vinden het echt belangrijk jouw bedrijf te leren kennen, om zo het beste advies te geven.

  Je kunt bij ons terecht voor verzekeringen voor werknemers, maar ook voor advies over bedrijfsmatige schadeverzekeringen, duurzame inzetbaarheid en internationaal zakendoen.