Wat mag u wel of niet vragen en vastleggen bij een ziekmelding?

Op 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) definitief de bestaande wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB). We krijgen veel vragen van werkgevers wat dit betekent voor het vragen en vastleggen van gegevens bij een ziekmelding. Onderstaand een korte uitwerking, gebaseerd op gegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens.