Wet verbeterde premieregeling

Sinds 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling van kracht. Deze wet zorgt er onder andere voor dat u na de pensioendatum door kunt beleggen met uw opgebouwde pensioenkapitaal. Het grote voordeel hiervan is een hogere uitkering bij aanvang, maar er kleven ook risico’s aan. U kunt ook al voor de pensioen richtleeftijd inspelen op doorbeleggen, hier zal ik op een later moment nog een artikel over plaatsen.