De nieuwe pensioenwet

De nieuwe pensioenwet

Wat verandert er?

Neem contact op

Wat betekent de nieuwe pensioenwet voor u en uw medewerkers?

Vanaf 1 juli 2023 is, in navolging van het eerder bereikte pensioenakkoord, de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) van kracht. Deze wet heeft consequenties voor zowel werkgevers als voor deelnemers aan pensioenregelingen. 

Voor pensioenregelingen die uitgevoerd worden door pensioenfondsen betekent de wetswijziging dat pensioen anders gefinancierd gaat worden, dat dekkingsgraden komen te vervallen en dat garantiepensioenen vervangen worden door beleggingspensioenen.

Voor pensioenregelingen die uitgevoerd worden door verzekeraars, betekent invoering van de WTP onder andere dat leeftijdsafhankelijke stijgende premiepercentages (de zogenaamde premiestaffels) vervangen worden door voor iedere deelnemer vaste en gelijkblijvende premiepercentages.

Zowel bij pensioenfondsen als bij verzekerde regelingen verandert het systeem om de hoogte van het nabestaandenpensioen te bepalen.

Overgangsregime

Voor verzekerde regelingen geldt een overgangsregime. Dit houdt in dat voor uw huidige medewerkers en voor nieuwe medewerker die indiensttreden vóór 1 januari 2028 de huidige systematiek van leeftijdsafhankelijke premiepercentages tot in lengte der tijden gehandhaafd mag worden. 

Voor medewerkers die indiensttreden op of na 1 januari 2028 indiensttreden, geldt dat een vast en gelijkblijvend premiepercentage toegepast moet worden.

Uw keuzes

Gezien de overgangstermijn hoeft u nog geen actie te ondernemen of keuzes te maken. Dat neemt niet weg dat anticiperen op de nieuwe wetgeving en dus wél al actie nemen interessant kan zijn. Bijvoorbeeld als u verwacht dat uw personeelsbestand de komende jaren (behoorlijk) gaat groeien of als u overweegt arbeidsvoorwaarden te gaan harmoniseren.

In de Whitepaper Impact van de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen op verzekerde regelingen vindt u meer informatie over de gevolgen van de nieuwe pensioenwet.

Vanzelfsprekend helpen wij u graag bij het inzichtelijk maken van de gevolgen van de wetgeving voor u en uw mederkers.

Meer weten? Neem contact met ons op