Verzekeringen voor werknemers

Voor werkgevers bestaan veel verschillende verzekeringen. Sommige dekken risico’s af die je als werkgever loopt. Andere verzekeringen zijn er ten behoeve van werknemers en maken onderdeel uit van het arbeidsvoorwaardenpakket.

In een risico inventarisatie gesprek brengt Van Luin graag in kaart welke risico’s jouw werknemers met zich meenemen en hoe je deze kunt verkleinen. Maar soms kun je de risico’s niet beheersen of voorkomen en dan is verzekeren de juiste keuze. Maar welke verzekeringen voor werknemers zijn er allemaal en welke passen het beste bij jouw bedrijf? Bij Van Luin adviseren we je hier graag over.

Neem contact met ons op
Verzekeringen voor werknemers

Verzekering voor doorbetaling van zieke werknemers

De werknemers die je in dienst hebt, zijn je waarschijnlijk veel waard. Ze zijn dan ook het hart van het bedrijf en zonder je werknemers zou het bedrijf niet bestaan. Aan het in dienst hebben van medewerkers zijn ook risico’s verbonden. Denk hierbij aan een werknemer die langdurig ziek is of een burn-out heeft. Dit kan je flink wat geld kosten omdat je als werkgever verplicht bent gedurende een lange periode loon door te betalen. Een verzuimverzekering kan hier uitkomst in bieden.

Op het moment dat een werknemer door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet meer kan werken, ben je als werkgever verplicht het loon gedurende maximaal twee jaar door te betalen. In het eerste jaar is dit vaak 100% van het loon en in het tweede jaar 70%. Met name als MKB-bedrijf moet je je afvragen wat de financiële impact kan zijn van zieke medewerkers en wat dit betekent voor de continuïteit van de onderneming. Wij adviseren u graag over het verzekeren van dit risico met een verzuimverzekering.

Verzekeringen voor werknemers als secundaire arbeidsvoorwaarde

Er zijn verschillende werknemersverzekeringen die onderdeel van een pakket aan arbeidsvoorwaarden kunnen zijn. Wij lichten een aantal van deze verzekeringen voor werknemers graag aan u toe.

Een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsregeling
Als het UWV één van jouw medewerkers na 24 maanden arbeidsongeschikt verklaart, ontvangt die medewerker een uitkering van het UWV. Zowel hoogte als duur van de uitkering zijn afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en de mate waarin de medewerker zijn vermogen om arbeid te verrichten nog gebruikt. Afhankelijk van alle omstandigheden, kan de terugval in inkomen van de medewerker bij arbeidsongeschiktheid enorm zijn.

Met een aanvullende collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling kun je jouw werknemers verzekeren voor de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid en in geval van arbeidsongeschiktheid financiële zekerheid geven.

Een collectieve ongevallenverzekering
Deze verzekering biedt een financiële compensaties wanneer werknemers door een ongeval invalide raakt, of erger nog, overlijdt. Denk aan ongevallen op het werk en tijdens het woon-werkverkeer. Als bedrijf kun je ook kiezen voor een uitgebreide ongevallenverzekering. Deze dekt alle ongevallen, 24 uur per dag.

Een collectieve ziektekostenverzekering
Een collectieve zorgverzekering is een zorgverzekering die je voor een groter aantal medewerkers af kunt sluiten. Bij het afsluiten van een collectieve ziektekostenverzekering kun je korting realiseren voor jouw medewerkers. Dit kan interessant zijn voor je werknemers.

Advies voor de beste verzekering voor werknemers bij Van Luin

Bij Van Luin hebben we ervaring met de risico’s die werknemers met zich meebrengen. Vaak kunnen deze risico’s operationeel, strategisch of juridisch worden voorkomen of opgelost, maar soms is het beter of noodzakelijk om een verzekering voor werknemers af te sluiten. Met deze verzekeringen kun je de risico’s en de financiële tegenvallers die deze risico’s met zich meebrengen dekken. Van Luin geeft je graag advies over de risico’s die jouw personeel met zich meebrengt en de verzekeringen die je daar het beste voor kunt afsluiten. Als een verzekering de beste oplossing is, onderhandelen wij met de verzekeringsmaatschappij voor de beste prijs en de beste voorwaarden.

Schakel Van Luin in voor advies over de werknemersverzekeringen. Bij ons kun je rekenen op advies over verzekeringen op maat voor jouw bedrijf. Daarnaast is persoonlijk contact erg belangrijk. Wij vinden het echt belangrijk jouw bedrijf te leren kennen, om zo het beste advies te geven.

Je kunt bij ons terecht voor verzekeringen voor werknemers, maar ook voor advies over bedrijfsmatige schadeverzekeringen, duurzame inzetbaarheid en internationaal zakendoen.

Advies voor de beste verzekering voor werknemers bij Van Luin