Motivatie van medewerkers

De werknemers van een bedrijf zijn erg belangrijk. Als de werknemers wegvallen, ligt het hele bedrijf vaak stil. Daarom is het goed om als bedrijf veel aandacht te besteden aan de duurzame inzetbaarheid van je werknemers. Maar wat kan je als werkgever precies doen om je medewerkers gemotiveerd te houden? En wat zijn de consequenties als een medewerker niet op werk komt, omdat hij of zij niet gemotiveerd is? Van Luin is de ideale adviseur als het gaat om investeren in de motivatie van jouw medewerkers. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de beste investering is in jouw belangrijkste kapitaal.

 

Neem contact met ons op
Motivatie van medewerkers

De kracht van gemotiveerde werknemers

Jouw medewerkers zijn het hart van je bedrijf. Ze zijn van groot belang om het bedrijf te laten draaien. Daarom is het goed dat ze gezond en gemotiveerd blijven. Wat moet je doen als de werkdruk toeneemt en de uitval van je werknemers op de loer ligt? Om verzuim of arbeidsongeschiktheid te voorkomen, moet je als bedrijf werken aan de motivatie van je medewerkers. Hoe kun je jouw werknemers motiveren en hoe zorg je dat jouw werknemers inzetbaar blijven? In dit geval is voorkomen vaak beter dan genezen.

 

Advies over motivatie medewerkers

Een zieke of arbeidsongeschikte medewerker, kan een grote (financiële) impact hebben op je bedrijf. Van Luin adviseert jouw bedrijf daarom graag over de motivatie van de medewerkers, om verzuim zoveel mogelijk te voorkomen en waar nodig op te vangen met verzekeringsoplossingen. Wij focussen ons op de duurzame inzetbaarheid van jouw werknemers. Naast motivatie kijken we ook naar de gezondheid van je werknemers en de vitaliteit van je werknemers. We kijken naar wat er beter kan en laten zien wat een investering in de motivatie van je medewerkers jouw als bedrijf concreet oplevert. Daarnaast adviseren we je over hoe je jouw werknemers kun verzekeren. Zo zorgen we ervoor dat jouw bedrijf en werknemers gemotiveerd zijn en blijven. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Hoe zorgt motivatie voor duurzaam inzetbare werknemers?

De motivatie van je werknemers zorgt ervoor dat je werknemers met plezier naar hun werk gaan. Als jouw werknemers graag naar hun werk gaan, voelen ze zich beter en zullen ze minder snel last hebben van kwaaltjes. Als je als bedrijf een omgeving creëert waarin aandacht is voor deze zaken, ben je goed op weg naar duurzame inzetbaarheid. En dat is heel voordelig! Veel onderzoeken wijzen uit dat de motivatie van je werknemers zorgt voor een betere gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van je medewerkers. Wat dan weer zorgt voor meer werkplezier en minder verzuim.

Waarom zijn gemotiveerde medewerkers belangrijk voor mijn bedrijf?

Het is logisch dat je werknemers bij een bedrijf werken waar aandacht is voor duurzame inzetbaarheid. Daarom is het goed om als bedrijf alles te doen om de motivatie van je werknemers zo hoog mogelijk te houden. Maar wat levert een gemotiveerde werknemer jouw bedrijf precies op?

Natuurlijk is het fijn om als werkgever te zien dat jouw werknemers tevreden en gelukkig zijn. Dit betekent namelijk dat ze met plezier naar werk komen, wat ervoor zorgt dat ze productiever zijn. Een gemotiveerde werknemer zal dan ook eerder een stapje extra doen. Als je als werkgever aandacht besteedt aan de motivatie van je medewerkers, daalt het verzuim. Gemotiveerde medewerkers zullen minder snel thuis komen te zitten door mentale klachten of een burn-out, wat een afname in verzuim en dus ook in verzuimkosten betekent.

Gemotiveerde medewerkers en meer

Naast dat wij jouw bedrijf graag adviseren over de motivatie van medewerkers, zijn er meer zaken die invloed hebben op duurzame inzetbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheid en vitaliteit van je medewerkers, of een goed verzuimbeleid. Wij adviseren je graag over alles wat invloed heeft op de duurzame inzetbaarheid van jouw personeel.

Gemotiveerde medewerkers en meer

Van Luin: adviseurs in gemotiveerde medewerkers

Veel werkgevers gaan zich pas bezighouden met de motivatie van hun werknemers als het verzuim te hoog (en dus te duur) wordt. Toch willen wij, van Van Luin, je adviseren eerder actie te ondernemen. Wij kijken dan ook graag met jou naar de motivatie van je werknemers en hoe we de duurzame inzetbaarheid van je werknemers kunnen verbeteren. Jij speelt als werkgever een belangrijk rol ik het proces van gemotiveerde werknemers, maar ook de werknemers zelf zullen worden ingelicht. Zij zijn namelijk medeverantwoordelijk voor hun eigen ziekteverzuim. Focussen op gemotiveerde werknemers is geen eenmalige actie, maar een “way of life” waar we je bij Van Luin graag over adviseren.

Met onze ‘duurzame-inzetbaarheidsscan’ (een 0-meting) meten we hoe het nu staat met de motivatie van je werknemers. Deze wordt gebruikt als startpunt voor verbeterslagen op het gebied van de motivatie van medewerkers. Daarnaast wordt hij gebruikt om de gezondheid en vitaliteit van je werknemers te verbeteren. Vanuit deze gegevens onderzoeken we wat een investering in de motivatie van je werknemers oplevert. We adviseren over preventieve maatregelen en verzekeringsoplossingen, mochten deze nodig zijn in de toekomst.

Wil jij samen met ons werken aan meer gemotiveerde werknemers? Dan kun je rekenen op onze kennis van het vak en een persoonlijke aanpak. Wij vinden het belangrijk om jouw bedrijf echt te leren kennen, zodat we jullie zo goed mogelijk kunnen helpen en adviseren.

Naast dat wij expert zijn op het gebied van duurzame inzetbaarheid, kun je ook bij ons terecht voor advies over risicomanagement, werknemerspensioen en internationaal zakendoen.