De Case van Kees

De Case van Kees

Opzicht: het risico van het gebruik gehuurde zaken.

De Case van Kees: Opzicht: het risico van het gebruik gehuurde zaken.


Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt je onderneming tegen (dure) schadeclaims van derden, waaronder die van je klanten. Echter, aan de dekking van deze verzekering zitten ook grenzen: standaard zijn een aantal zaken niet meeverzekerd, die wel een belangrijk onderdeel van je activiteiten kunnen zijn. Omdat in veel gevallen deze uitgesloten gevallen wel meeverzekerd kunnen worden (als je het maar vraagt!), is het goed dat ik weer probeer een belangrijke uitsluiting/dekking te verduidelijken: opzicht.

 

Hieronder leggen we uit hoe het zit.

Ingewikkelde bepaling


Opzicht wordt veelal moeilijk gevonden, omdat het concept heel breed en niet heel concreet wordt beschreven in polisvoorwaarden. Een hele parade aan werkwoorden komt voorbij: behandelen, beheren, bewaren, bewerken, lenen, huren, repareren, vervoeren en wellicht nog anderen. Maar opzicht valt beter te begrijpen als je het concept uitsplitst in drie aspecten:
 

  1. Zaken van derden: het moet om fysieke spullen gaan die niet je eigendom zijn.
  2. ‘Onder zich houden’: je moet enige vorm van verantwoordelijkheid dragen voor deze spullen. Concreter gezegd: als je ergens actief mee of aan werkt, of jij de zaak in jouw fysieke macht hebt, bevindt de zaak zich onder je. 
  3. Het moet gaan om schade aan deze zaken: als je met de zaak schade aan iets of iemand schade veroorzaakt, spreken we niet van opzicht.

 

Verzekeraars willen niet standaard dekking bieden voor schade aan zaken die niet van jezelf zijn en die je onder je hebt. Maar het valt wel degelijk te verzekeren! Hierbij moeten wel op een aantal zaken gelet worden:

  • Welke opzichtgevallen worden wel gedekt en blijven er gevallen uitgesloten? Vaak dekken verzekeraars binnen hun opzichtdekkingen niet automatisch gehuurde, geleende en in bruikleen zijnde zaken. 
  • Voor hoeveel ben je verzekerd? Verzekeraar bieden bij opzicht nooit voor je volledige limiet dekking, maar nemen een zogenaamd sublimiet op. Hoe hoog dit sublimiet in jouw geval moet zijn, heeft hoofdzakelijk te maken met de waarde van de zaken onder je: zowel de waarde per zaak als het aantal zaken is daarbij relevant. 
  • Het eigen risico: omdat de kans op schade relatief groter is bij opzicht dan ‘normale’ gevallen, zal vaak een (hoger) eigen risico worden afgedwongen. Daarmee wordt geprobeerd voorzichtigheid van de verzekerde af te dwingen.

 

Samengevat

Opzicht is een verzekeringskwestie dat zeer goed te kaderen valt, in samenwerking met je adviseur. We kunnen het met een stappenplan goed laten zien:

  1. Werk je aan of met zaken van een ander? Of heb je zaken van een ander voor een bepaalde tijd onder jouw controle? 
  2. Zo ja: hoeveel zijn deze zaken waard? 
  3. Wat staat er in je polisvoorwaarden over opzicht? Zijn de zaken benoemd in vraag 1 gedekt of niet? 
  4. Zo nee, bespreek met de verzekeraar of opzicht mee te verzekeren is en zo ja, tegen welke premie en precieze voorwaarden.

Neem contact op met Kees