De Case van Kees

De Case van Kees

Herlevering binnen de aansprakelijkheidsverzekering

De Case van Kees: Herlevering binnen de aansprakelijkheidsverzekering

De afgelopen periode hebben we een aantal vragen ontvangen van bedrijven die door hun klanten aansprakelijk gesteld zijn voor het leveren van “slechte” producten. De klant is ontevreden en vraagt jou als leverancier om nieuwe producten te leveren ter vervanging van de niet (goed) functionerende producten. Vraag is of de kosten als gevolg van het leveren van een beter product voor jou als leverancier van een ondeugdelijk product gedekt zijn onder de aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB).  

 

Hieronder leggen we uit hoe het zit.

Een AVB

Een AVB beschermt jouw onderneming tegen (dure) schadeclaims van derden, waaronder die van jouw klanten. Dankzij deze verzekering komt de continuïteit van jouw onderneming niet in gevaar en blijft jouw klant niet zitten met schade die jouw onderneming heeft veroorzaakt. Maar een aansprakelijkheidsverzekering dekt niet alle schade die jouw bedrijf veroorzaakt. Je bent als bedrijf nog steeds zelf verantwoordelijk voor het leveren van een goed product en, als je dit niet doet, het alsnog leveren van een hersteld of nieuw product. Binnen de verzekeringswereld spreken wij dan over ‘herlevering’, een begrip dat nogal onbekend is en daarom vragen oproept. In dit artikel leg ik uit wat herlevering inhoudt en wanneer je wel en wanneer niet met succes een beroep kunt doen op een aansprakelijkheidsverzekering.

Schade aan of door het product?

Simpel gezegd komt herlevering neer op de vraag welke zaken schade hebben opgelopen. Als jouw product niet goed is, kunnen er twee dingen gebeuren: 

  1. Alleen het door jou geleverde product zelf gaat kapot of functioneert niet. Er is dus schade aan het product zelf.
  2. Het product maakt andere zaken kapot of brengt letsel aan personen toe, waardoor er schade door het product ontstaat.

 

Schade aan het door jou geleverde product is niet verzekerd: je moet zorgen dat je product goed is, werkt en blijft werken. Het vervangen van een slecht of niet werkend product blijft dus voor rekening en risico van jouw onderneming, ook al maakt je bedrijf hierdoor extra kosten en lijdt het dus schade. De reden is simpel, maar logisch: als het vervangen van een product zou worden vergoed door een verzekeraar, bestaat geen enkele prikkel om producten te controleren op kwaliteit. Als ondernemer wil je jouw risico’s zo veel mogelijk beperken, maar de kern van je bedrijf, het maken van een goed product, blijft je eigen verantwoordelijkheid.

 

Schade (materieel- of letselschade) door het door jouw geleverde product aan derden is wel verzekerd.

Oorzaak en gevolg: vermogensschade

Een bijkomende complexiteit bij herlevering, is dat in beide gevallen van herlevering (schade aan het product en schade door het product) jou klant jou aansprakelijk kan stellen voor geleden vermogensschade. Denk hierbij aan de situatie dat door een slecht product jouw klant omzet misloopt, door een stilstand of vertraging in een productieproces of doordat extra kosten gemaakt zijn om vertraging te voorkomen. Dit soort schade wordt vermogensschade genoemd. Hier onderscheiden we twee mogelijkheden:

  1. Er is alleen schade aan het door jou geleverde product (er gaat dus niet anders kapot en niemand raakt gewond), waardoor je klant vermogensschade heeft. Dit noemt men ‘zuivere’ vermogensschade en is in principe niet gedekt onder je aansprakelijkheidsverzekering
  2. Jouw product beschadigt andere zaken of personen. Alle vermogensschade die hier het gevolg van is, valt in principe wel onder de dekking.
     

Beperking van het vermogensschaderisico’s

Het financiële risico van vermogensschade in het geval van levering van een slecht product, kun je op twee manieren beperken:

1. Door het uitsluiten of beperken van gevolgschade, ook wel (in)directe schade genoemd, in je leveringsvoorwaarden. Maar let op: je zal niet altijd gebruik willen maken van zulke voorwaarden. Een opdrachtgever kan bijvoorbeeld eisen dat zijn eigen voorwaarden worden gebruikt, of je kunt het voor het behoud van een belangrijke relatie niet handig vinden om je op zo’n uitsluiting te beroepen. 
2. Het is bij verschillende verzekeraars mogelijk om een (beperkte) dekking af te sluiten voor zuivere vermogensschade. De premie, precieze dekking en voorwaarden zijn afhankelijk van je activiteiten en welke risico’s je loopt.

Herlevering en de daaruit mogelijk voortkomende vermogensschade is een complex verzekeringsonderwerp. Wij bij Van Luin kijken en denken daarom graag met je mee om risico’s met betrekking tot dit onderwerp in kaart te brengen en te beperken, via je contractvoorwaarden, je verzekeringen, of door preventie!

Neem contact op met Kees

  • Toon alles
  • Risicomanagement