Een pensioenregeling maakt u een aantrekkelijkere werkgever op de krappe arbeidsmarkt

Met ingang van 1 juli 2023 treedt de nieuwe pensioenwetgeving in werking. Deze wetgeving heeft gevolgen voor alle pensioenregelingen in Nederland. Er is sprake van een overgangsperiode, maar de vraag is of het aantrekkelijk is om daarvan gebruik te maken.

De invoering van de wetgeving beïnvloedt hoe dan ook uw strategisch pensioenbeleid en de eisen die gesteld worden aan pensioencommunicatie. 

In het pensioenrapport van onze partner VLC & Partners staan conclusies met onder andere deze thema’s als uitgangspunt. Dit rapport is gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd onder 221 werkgevers. Hoe kijken werkgevers tegen pensioen aan, wat zijn hun wensen en welke visie hebben zij?

Voorbereiding op nieuw pensioenakkoord 

Ruim 50% van de werkgevers vindt van zichzelf dat ze nog niet goed zijn voorbereid. In veel gevallen is de ondernemingsraad nog niet geïnformeerd. Doorrekeningen van scenario’s om meer inzicht te krijgen in consequenties van keuzes, zijn nog maar mondjesmaat gemaakt.

Belang van pensioencommunicatie 
Er bestaat bij de respondenten weinig twijfel over het feit dat pensioencommunicatie heel belangrijk is. Zeker bij indiensttreding van werknemers, maar meer en meer ook bij andere events zoals bij het voorsorteren op pensionering.
 

Voorbereiding op nieuw pensioenakkoord 

Download het pensioenonderzoek rapport

Wilt u meer weten?

Joost Marchal staat voor u klaar.

'Als ervaren pensioenadviseur help ik graag bij het oplossen van pensioenvraagstukken. Of het nu gaat om advies bij invoering of verlenging van een pensioenregeling, administratief beheer of medewerker communicatie. 
Met een team van pensioenspecialisten maken we pensioen begrijpelijk en leuk!'

Bel Joost op: 06 46 76 46 33 
of 030 232 6321

 

Contact