Inventarisverzekering, wat is het en waarom is het slim om hem af te sluiten?

Wij zien regelmatig dat mensen inboedel en inventaris door elkaar halen. De inboedel staat in jouw woonhuis (is van jou), de inventaris staat in jouw bedrijf (staat op de balans van het bedrijf). Lees hier alles over de verdere verschillen en waarom het belangrijk is om in beide gevallen een verzekering af te sluiten!

In geval van beschadiging of verlies van je inventaris, zoals je bedrijfsuitrusting en voorraden, dient het één en ander opnieuw aangeschaft te worden. Jouw bedrijfsactiviteiten mogen immers niet stil komen te liggen. Zonder goede verzekering kan jouw onderneming met dermate grote uitgaven geconfronteerd worden, dat het voortbestaan niet langer gegarandeerd zal zijn. 

Inventarisverzekering, wat is het en waarom is het slim om hem af te sluiten?

Wat is een inventaris- / goederenverzekering?

De inventaris- en goederenverzekering is een verzekering die de gehele bedrijfsinventaris verzekert tegen een aantal afgesproken gevaren. Ook voor de inventaris en goederenvoorraad buiten het gebouw geeft de polis een passende dekking.De verzekering kan gebruikt worden op basis van nieuwwaarde. In uitzonderlijke gevallen met een catastrofaal karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties of overstromingen, geldt de verzekering in. 

Contact opnemen

Dekking van een inventarisverzekering

Bij een inventarisverzekering zijn dingen als de gebruikelijke schadeoorzaken, zoals brand, ontploffing en blikseminslag gedekt. Veelal wordt de dekking uitgebreid met:

 • storm;
 • water/neerslag;
 • luchtverkeer;
 • olie;
 • rook en roet;
 • diefstal na braak;
 • vandalisme;
 • rellen, relletjes, opstootjes;
 • plundering en werkstaking. 
 • overspanning/inductie door bliksem; 
 • aanrijding en aanvaring van het bedrijfsgebouw;
 • lading afgevallen van of gevloeid uit voer- of vaartuigen; 
 • omvallen van bomen, kranen, heistellingen, hoogwerkers, windmolens, antennes en vlaggenmasten, alsmede het vallen van delen daarvan en het vallen van delen van belendende gebouwen:
 • storing in de levering van elektriciteit, gas of water gedurende ten minste 6 uur.

Inductie-/overspanningschade is standaard niet meeverzekerd; dit risico kan wel apart worden meeverzekerd. Naarmate het risico kan de verzekeraar eisen dat bepaalde preventieve voorzieningen worden getroffen. Verzekerd boven het verzekerde bedrag zijn bereddings-, expertise- en salvagekosten (zonder maximering). Dit tot hoogste 10% van het verzekerde bedrag opruimingskosten en eventueel huurdersbelang.

Huurdersbelang (indien geen eigenaar maar wel zelf verbeteringen aangebracht)

Huurdersbelang is het verzekerbaar belang dat de huurder heeft bij verbouwingen, verbeteringen, betimmeringen, stukadoors-, schilderwerk en extra leidingen die de huurder heeft laten aanbrengen. Deze investeringen zijn namelijk deel van het gehuurde gebouw geworden, maar jij hebt als huurder geen zekerheid dat de eigenaar van het gebouw, in geval van schade het door de huurder, laat herstellen.

In huurcontracten is vaak een clausule opgenomen waarin staat dat de huurder alleen na toestemming van de verhuurder bouwkundige wijzigingen aan de gehuurde pand mag aanbrengen. Het is belangrijk dat verhuurder en huurder daarbij duidelijk afspreken door wie en voor wiens rekening (veelal de huurder) dit huurdersbelang wordt verzekerd.

Door zelf de waarde van jouw investeringen te verzekeren schep je als huurder de mogelijkheid in geval van schadeherstel van het aangebrachte vergoed te krijgen. Je kunt als huurder op de bestaande inventarisverzekering een aparte post voor het huurdersbelang laten opnemen.

Wil je meer weten over inventarisverzekeringen of heb je hulp nodig bij het kiezen van de juiste verzekering? Neem dan gerust contact met ons op.

De voordelen van risicomanagement bij Van Luin

 

 1. Advisering vanuit het bedrijf en niet vanuit een lijst verzekeringen
 2. Bedrijf en haar risico’s uitgangspunt voor risicomanagement
 3. Verzekeringen zijn middel voor risicomanagement, geen doel op zich
 4. Onafhankelijk advies door het hanteren van fees
 5. Dienstverlening vanuit een vooraf bekend en bewezen model
 6. Geen advies maar adviseren. Niet een eenmalige actie, maar continu advies
 7. Externe riskmanager voor bedrijven zonder eigen riskmanager

Wil je meer weten? Neem contact met ons op! 

 

Contact opnemen