Pensioenuitleg voor het Nieuwe Pensioenstelsel

Pensioenuitleg voor het Nieuwe Pensioenstelsel

voor deelnemers van bedrijfstak- of ondernemingspensioenfondsen.

Vraag een presentatie aan

 

Waarom pensioencommunicatie essentieel is voor u en uw team

De verantwoordelijkheid om uw medewerkers te informeren over wat de wijziging van de pensioenwet inhoudt, ligt in eerste instantie bij het pensioenfonds. Echter is het pensioenbewustzijn bij deelnemers aan pensioenregelingen in Nederland erg laag. Letterlijk en figuurlijk ver van het bed. Een veel gehoorde reactie van deelnemers die pensioeninformatie toegestuurd krijgen is: ‘Ik begin er niet eens aan, ik begrijp het toch niet’. Onze insteek is  vertellen en uitleggen. We bereiken daarmee dat wij een praktische brug slaan tussen de theoretische informatie van pensioenfondsen enerzijds en pensioenbewustzijn, pensioenbegrip en pensioenwaardering anderzijds.

 

Voor wie?

Uw bedrijf is aangesloten bij een bedrijfstak- of ondernemingspensioenfonds. Wat betekent de nieuwe pensioenwet voor uw medewerkers? Wij zijn gespecialiseerd in het uitleggen van pensioen aan medewerkers. We doen dat begrijpelijk en leuk!

Onze unieke pensioen uitleg is speciaal ontworpen voor bedrijven die aangesloten zijn bij een bedrijfstak- of ondernemingspensioenfonds en die voorbereid willen zijn op de veranderingen van de nieuwe pensioenwet. Uw medewerkers hebben al algemene informatie ontvangen via mail, een portaal of via de post en het pensioenfonds voldoet daarmee aan haar informatieplicht. Maar wil dat ook zeggen dat medewerkers begrijpen wat er gaat gebeuren en wat dat voor hen betekent?   

Onze expertise ligt in het vertalen van complexe pensioeninformatie naar begrijpelijke concepten en praktische kennis. We doen dat begrijpelijk en leuk! We helpen u graag, of u nu HR-manager bent die verantwoordelijk is voor het welzijn van uw werknemers, of een lid van de Ondernemingsraad  die zich zorgen maakt over toekomstige pensioenvoorzieningen. De presentatie biedt u de kennis en het inzicht dat nodig is om  de impact van de nieuwe pensioenwetgeving te begrijpen.

Doceren en doseren

We leggen begrijpelijk en zonder vakjargon uit hoe pensioen werkt en wat de wetswijziging betekent. Wat zijn verschillen, wat zijn voor- en nadelen van de nieuwe wetgeving voor uw medewerkers. We zijn er niet op uit om pensioenkennis te spuien maar willen dat uw medewerkers begrijpen wat relevant voor hen is. Dat doen we door te doceren en te doseren. We leggen op een begrijpelijke manier uit wat belangrijk is en proberen niet om van uw medewerkers pensioendeskundigen te maken.
 

Win Win 

We informeren uw medewerkers door middel van groepspresentaties (live of online) of pensioenspreekuren. Laat ons de brug slaan tussen onbegrip en desinteresse enerzijds en begrip en waardering van uw medewerkers anderzijds. Uw medewerkers zullen blij zijn met het verkregen inzicht en hun pensioen beter begrijpen. Het feit dat u pensioen belangrijk vindt en hen deze informatiebijeenkomst aanbiedt levert veel waardering van uw medewerkers op. Win win dus.

 

Presentatie aanvragen
962
 

Wat kunt u verwachten van onze pensioenuitleg?

Wat kunt u verwachten van onze pensioenuitleg?

Begrijpelijkheid

Onze presentaties zijn ontworpen om complexe pensioeninformatie te vertalen naar begrijpelijke taal, vrij van vakjargon. Dit maakt het voor iedereen, ongeacht hun voorkennis, gemakkelijk om te volgen en te begrijpen.

Wat kunt u verwachten van onze pensioenuitleg?

Interactiviteit

Wij geloven in een interactieve benadering. Onze presentaties bevatten Q&A-sessies, interactieve polls en voorbeelden uit de praktijk om engagement te verhogen en persoonlijke vragen te beantwoorden.

Wat kunt u verwachten van onze pensioenuitleg?

We passen onze presentaties aan op de specifieke behoeften en situaties van het publiek. Dit zorgt voor relevante en gerichte informatie die direct toepasbaar is voor de aanwezigen.

 
 

Vraag een presentatie aan

 

Meer weten? Neem contact op

We luisteren graag naar wat jou zou helpen als het gaat over pensioenkennis binnen jouw bedrijf. Waar heb je behoefte aan? We bespreken wat er kan en hoe we dat in kunnen vullen. Jij vraagt, wij draaien. 

Meer weten over de mogelijkheden? Bel ons of neem contact op. We komen graag langs voor een oriënterend gesprek en een kop koffie.