Net als de voorgaande jaren kenmerkte ook de eerste helft van 2022 zich door een verharding van de markt. Voor de tweede helft van 2022 en voor 2023 lijkt de markt te stabiliseren, maar krijgen we wel te maken met stijgende verzekerde bedragen.


Lees nu de nieuwe inzichten.

1043

Download Doorzicht - Marktscan brandverzekeringen 2022