In algemene zin is de verzekeringsmarkt voor deze risico’s vrij stabiel en zien we geen algemene opzeggingen, premiestijgingen of capaciteitsreducties. Verzekeraars letten met name op de resultaten en kijken daarnaast goed naar de actualiteit van de voorwaarden. De uitsluitingen voor cyber- en pandemierisico’s zijn, net als op vele andere verzekeringen, inmiddels algemeen goed. Nieuw in de komende periode zijn de beperkingen van de dekking en het dekkingsgebied op sommige verzekeringen vanwege de oorlog in Oekraïne.
 

Lees nu de nieuwe inzichten.

1041

Download Doorzicht - Marktscan Transport, Techniek en Constructie 2022