Download whitepaper

Als werkgever is het belangrijk om aandacht te besteden aan preventie en verzuimbegeleiding. Verzuim kan niet alleen veel geld kosten, het kan ook de continui╠łteit van uw onderneming in gevaar brengen. Voorkomen van verzuim is dus beter dan genezen. Helaas is niet alle verzuim te voorkomen. Daarom is het belangrijk om het overzicht te bewaren en uw processen op orde te hebben zodat u grip houdt op het verzuimdossier en op de verzuimkosten.

Download whitepaper
Download whitepaper